Kvôli zabráneniu šírenia nákazy koronavírusu je Miesto prvého kontaktu ZATVORENÉ.
Poradenstvo poskytujeme na tel.č. +421 940 529 727 
alebo prostredníctvom mailu 
info@comin.sk

COMIN

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre

Dôležité upozornenie

Z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu vyhlásila vláda SR dňa 16.3.2020 núdzový stav.
 
Oddelenia cudzineckej polície od 13.3. 2020 do 27. 3. 2020 prijímajú len žiadosti štátnych príslušníkov tretích krajín o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Registrácia pobytu občanov EU sa v tomto období nevykonáva.
 
Všetky maloobchodné prevádzky okrem potravín, drogérii, lekární, pôšt, bánk a niektorých ďalších sú zatvorené. Presné informácie nájdete tu:
 
Obmedzené sú možnosti cestovania a vstupu na územie SR a zaviedla sa povinná 14 dňová karanténa pre osoby prichádzajúce zo zahraničia. Presné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: 
 
Sociálna poisťovňa zaviedla nové opatrenia pri podávaní žiadosti o ošetrovné z dôvodu starostlivosti o deti. Viac info nájdete tu: 
 
Všeobecné infomácie nájdete tu: 

 

 

Správy

 

O nás

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Hlavné ciele vytvorenia Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre sú nasledovné:

  • Podpora sociálnej inklúzie cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín a občanov členských štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom v SR v našom meste
  • Prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie v komunite
  • Vytvorenie spolupracujúcej platformy organizácií a jednotlivcov s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie

Kontaktujte nás

Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE a štátne sviatky: zatvorené