Najpoužívanejšie tlačivá

Informačné karty publikované na stránke COMIN boli vytvorené Migračným informačným centrom IOM

Pobyt cudzincov v SR

 • Podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov môže mať cudzinec na Slovensku udelený o niektorý z typov pobytov – trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt.  Viac informácii o podmienkach vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky, o vízach, o jednotlivých pobytoch, o podmienkach udelenia pobytu a o povinnostiach cudzincov viažucich sa k jednotlivým pobytom nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM 

Zamestnávanie cudzincov

 • Podrobné informácie pre cudzincov o možnosti zamestnať sa na Slovensku a informácie pre zamestnávateľov o možnosti zamestnať cudzinca nájdete na stránke Migračného informačného centre IOM
 • Pre cudzincov s miestom výkonu práce v Nitre je príslušným úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Štefánikovej triede 86/88 v Nitre.

Sociálne zabezpečenie cudzincov

Podnikanie cudzincov

 • Cudzinec môže na Slovensku podnikať za podmienok ustanovených zákonom buď ako právnická alebo ako fyzická osoba.

 • Podrobné informácie pre cudzincov o možnosti podnikať na Slovensku nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM

 • Podmienky udelenia prechodného pobytu na účel podnikania vo forme živnostenského podnikania nájdete v Info karte Migračného informačného centra IOM:

Zlúčenie rodiny cudzincov

 • Spôsob a podmienky zlúčenia rodiny priamo závisia od postavenia garanta, ktorý môže byť štátnym občanom SR, štátnym príslušníkom EU alebo štátnym príslušníkom tretej krajiny s udeleným pobytom v SR. Podrobné informácie nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM

 • Podmienky udelenia trvalého pobytu na 5 rokov na účel zlúčenia rodiny nájdete v Info karte Migračného informačného centra IOM

EÚ občania

 

O nás

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Hlavné ciele vytvorenia Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre sú nasledovné:

 • Podpora sociálnej inklúzie cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín a občanov členských štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom v SR v našom meste
 • Prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie v komunite
 • Vytvorenie spolupracujúcej platformy organizácií a jednotlivcov s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie

Kontaktujte nás

Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE: zatvorené