nitra-logo

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

nitra-mobility-project

COMIN

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre

COMIN centrum opäť OTVORENÉ!

Aktuálne informácie COVID-19

Zoznam odberných miest pre BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami.

Aktualizácia 16.11.

PLATÍ PRÍSNEJŠÍ REŽIM NA HRANICIACH – nový zoznam “zelených” krajín TU

KONIEC ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A PREDĹŽENIE NÚDZOVÉHO STAVU

 • Od nedele 15.11.2020 už neplatí zákaz vychádzania.
 • Platnosť certifikátov z plošného testovania sa skončila.
 • Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 45 dní, naďalej je teda v platnosti.

ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA

 • Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb.

 • Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.

NOSENIE RÚŠOK

 • Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov.

 • Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom.)

ĎALŠIE PLATNÉ OPATRENIA

 • Klientské centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská MV SR otvorené od 2.11, cudzinecká polícia bude otvorená od 9.11.
 • Za splnenia podmienok sa otvárajú fitness centrá, kiná či divadlá.
 • V prevádzkach verejného stravovania budú môcť zákazníci konzumovať jedlo a nápoje iba v exteriéri alebo zabalené so sebou.
 • Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia, pričom platí obmedzenie jeden zákazník na 15 metrov štvorcových.
 • V predajňach potravín a drogérie od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov.
 • Všetky stredné školy sú zavreté od 12.októbra – vyučovanie pokračuje dištančným vzdelávaním.
 • Povinnosť nosiť rúško na základných školách.

 

 

Správy

 

O nás

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Hlavné ciele vytvorenia Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre sú nasledovné:

 • Podpora sociálnej inklúzie cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín a občanov členských štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom v SR v našom meste
 • Prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie v komunite
 • Vytvorenie spolupracujúcej platformy organizácií a jednotlivcov s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie

Kontaktujte nás

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE a štátne sviatky: zatvorené