Skip to content
Domov

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Domov

COMIN

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre

V súčasnosti sú služby COMIN dočasne rozšírené o pomoc občanom Ukrajiny
utekajúcim pred vojnovým konfliktom a zdržiavajúcim sa v Nitre.

Všetky informácie týkajúce sa pomoci občanom Ukrajiny nájdete na stránke https://ukrajina.comin.sk/

O nás

Domov

Hlavné ciele vytvorenia Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre sú nasledovné:

  • Podpora sociálnej inklúzie cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín a občanov členských štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom v SR v našom meste
  • Prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie v komunite
  • Vytvorenie spolupracujúcej platformy organizácií a jednotlivcov s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie

Kontaktujte nás

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
tešíme sa na vaše otázky
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 12:00
Utorok: 13:00-15:00
Piatok 9:00 – 12:00