nitra-logo

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

nitra-mobility-project

Dôležitá informácia

Odo dňa 01. 06. 2020 sa obnovuje prevádzka na oddeleniach cudzineckej polície PZ v plnom rozsahu. Budú prijímané všetky typy žiadostí. Je naďalej nutné dodržiavať hygienické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Stránkové hodiny OCP Nitra sú nasledovné:

Pondelok: 07.30 – 15.00
Streda: 07.30 – 17.30
Piatok: 07.30 – 12.00  

Cudzincom odporúčame použiť elektronický objednávací systém a pred návštevou OCP si vytvoriť rezerváciu:                                                 https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp

 

 

Správy

 

O nás

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Hlavné ciele vytvorenia Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre sú nasledovné:

  • Podpora sociálnej inklúzie cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín a občanov členských štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom v SR v našom meste
  • Prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie v komunite
  • Vytvorenie spolupracujúcej platformy organizácií a jednotlivcov s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie

Kontaktujte nás

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE a štátne sviatky: zatvorené