Skip to main content

Ohlasovanie vojnových zločinov


Ak ste utiekli pred vojnou, vaše informácie môžu byť veľmi dôležité. Slovensko je jednou z krajín, ktoré sa zapojili do vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných na Ukrajine. COMIN centrum je jedným z miest, ktoré môžete priamo kontaktovať za účelom nahlásenia spáchaných vojnových zločinov.

Čo je vojnový zločin?

Vojnový zločin je čin spáchaný v ozbrojenom konflikte v rozpore so základnými pravidlami vedenia vojny v medzinárodnom práve. Príkladmi takýchto činov sú zabíjanie civilistovzabíjanie vojnových zajatcov, mučenie, sexuálne útoky, branie rukojemníkov, využívanie detí ako vojakov, rozsiahle drancovanie alebo ničenie majetku, útoky na civilistov a používanie chemických zbraní.

Vojnoví zločinci mohli takéto činy spáchať sami alebo pomohli k ich spáchaniu niekomu inému. Možno si ich objednali alebo boli spolupáchateľmi iným spôsobom. Dôstojníci a ich priamy nadriadení môžu byť v niektorých prípadoch braní na zodpovednosť, ak mohli konať tak, aby zabránili zločinu alebo ho zastavili.

Vyšetrovanie vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti na Ukrajine má na starosti Národná kriminálna agentúra NAKA – odbor Východ.  Hlavnou úlohou NAKA je identifikovať svedkov, ako aj obete, ktoré by boli schopné usvedčiť páchateľov týchto neľudských činov.

Ak ste boli svedkom alebo obeťou vojnového zločinu, alebo máte informácie alebo dôkazy o ich páchaní, kontaktujte prosím COMIN centrum na tel. čísle 0911 055 889 alebo osobne v COMIN centre počas prevádzkových hodín.

zobraziť všetky kontakty


aktualizované: 12.12.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

kontakty na Oddelenia cudzineckej polície PZ v Slovenskej republike


súvisiace dokumenty
na stiahnutie

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ


top