Skip to main content

Prechodný pobyt


Cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom môže na Oddelení cudzineckej polície požiadať o prechodný pobyt v SR.

Prechodné pobyty sa udeľujú na obmedzené časové obdobie a sú viazané na konkrétny účel, ktorý je potrebné dokladovať spolu so žiadosťou o pobyt. Účelom prechodného pobytu je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny, osobitná činnosť a podobne.

Pred návštevou cudzineckej polície je potrebné vytvoriť rezerváciu prostredníctvom rezervačného systému.

Doklady potrebné k žiadosti o prechodný pobyt:

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. dve fotografie (3 x 3,5 cm)
 3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
 4. platný cestovný doklad
 5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
 6. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
 7. doklad o ubytovaní
 8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.

Namiesto výpisu z registra trestov občana Ukrajiny je možné na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave požiadať o overenie podpisu na čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.

Viac informácii k prechodným pobytom nájdete na www.comin.sk.

V prípade potreby osobnej konzultácie nás navštívte osobne v COMIN centre, kde Vám pomôžeme s vytvorením rezervácie ako aj s prípravou dokladov k žiadosti o pobyt.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape:

 • Blue Dot COMIN
 • cudzinecká polícia
 • Úrad práce
aktualizované: 26.09.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike

Radvanská 35
811 01 Bratislava
Slovenská republika


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

objednávací systém


Oddelenie cudzineckej polície Nitra

Rázusova 7, Nitra

územná pôsobnosť OCP PZ Nitra – okres Nitra, Hlohovec, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske


Oddelenie cudzineckej polície Nové Zámky

Bitúnkova 8, Nové Zámky

územná pôsobnosť OCP PZ Nové Zámky – okres Šaľa, Levice, Komárno, Nové Zámky


súvisiace dokumenty
na stiahnutie

Formulár žiadosti o prechodný pobyt

top