Skip to main content

Duchovná pomoc a podpora


Nitra

Pravoslávna cirkevná obec v Nitre vás pozýva do svojich dočasných modlitebných priestorov na Mostnej ulici č. 13 (Remeselnícke centrum).

Pravidelná pravoslávna svätá liturgia sa koná každú nedeľu o 10:00 hod.

Všetci pravoslávni i nepravoslávni sú pozvaní k spoločnej modlitbe. V našom chráme môžete stretnúť svojich rodákov z Ukrajiny i iných slovanských krajín.

V našom chráme sme ochotní vám pomôcť s tým čo je v našich silách. Či duchovnou, základnou materiálnou, či priateľskou formou.

Sme kanonická pravoslávna Cirkev pod jurisdikciou Blaženejšieho metropolitu Rastislava v Prešove.

duchovná podpora


Topoľčany

Pravoslávna cirkev Topoľčany

Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).

zobraziť viac informácií

zobraziť facebook

poloha centier duchovnej pomoci:

  • Blue Dot COMIN
  • Pravoslávna cirkevná obec
top