Skip to main content

Detský kútik a predškolské kluby


Detský kútik je priestor pre deti v COMINe, ktorý je pripravený prijať každé dieťa, podporiť ho, poskytnúť mu potrebnú pomoc a ochranu. Priestor je prístupný aj pre matky s malými deťmi. Priestor pre deti funguje podľa rozvrhu centra COMIN, od pondelka do piatka.

Otváracie hodiny detského kútika:

 Pondelok 08:00 - 17:00
 Utorok 08:00 - 17:00
 Streda 08:00 - 17:00
 Štvrtok 08:00 - 17:00
 Piatok 08:00 - 17:00


V „detskom kútiku“ sa každý deň konajú špeciálne rozvojové aktivity pre deti:

Komu je určený a čo všetko v detskom kútiku nájdete

1. deti vo veku 5-7 rokov

Pre deti vo veku 5-7 rokov ponúkame prípravu do školy. Deti sa hravou formou učia matematiku, ukrajinčinu, slovenčinu a angličtinu. Deti, ktoré boli v prípravnej skupine v rokoch 2022 - 2023, nastúpili do školy s tým, že vedia čítať, písať, počítať, poznajú ukrajinskú abecedu, rozumejú a hovoria po slovensky a naučili sa základy angličtiny.

Pondelok - piatok, čas - 8:00-12:00 hod.


2. deti vo veku 4-7 rokov

Pre deti vo veku 4-7 rokov ponúkame interaktívny rozvoj reči, telesnú výchovu, rozvoj myslenia, pozornosti a jemnej motoriky.

Pondelok - piatok, čas 8:00-16:00, prestávka 12:00-12:30 hod.


3. školáci 1. - 4. ročníka

Školákom 1. - 4. ročníka poskytujeme doučovanie a pomoc s domácimi úlohami.

Pondelok-piatok, čas - 13:00-17:00 hod.


4. služby profesionálneho logopéda

Služby profesionálneho logopéda z Ukrajiny

Pondelok, štvrtok, piatok, čas: 10:00-14:00 (po dohode)


5. odborná psychologická pomoc

Odborná psychologická pomoc deťom/dospievajúcim a ich rodičom (spolupracujeme s klinikami)

Deti v sprievode pedagógov navštevujú vzdelávacie aktivity - divadlo, kino, zábavné centrá, výlety do Nitry, Bratislavy a iných krásnych miest.

Sídlime na Cintorínskej 5, kontaktné miesto pre cudzincov Blue Dot COMIN


V prípade záujmu nás kontaktujte

+421 911 055 889

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Malá ukážka z voľnočasových aktivít detského kútika

informácia v ukrajinskom jazyku

Niekoľko fotografií z detského kútika

(kliknite pre zväčšenie)


Program „Chodím do školy“

Vzdelávací program „Idem do školy“ je určený pre ukrajinské deti vo veku 5-7 rokov, ktoré pôjdu do prvej triedy v roku 2023. Termín štúdia je 16.01.2023-31.08.2023. Cieľom programu je pripraviť dieťa na školu.

Špeciálny program školskej prípravy je navrhnutý tak, aby si deti mohli vybrať, či budú študovať v ukrajinskej alebo slovenskej škole. Deti sa počas hry naučia ukrajinský a slovenský jazyk, matematiku, pochopenie základných vecí.

Deti dostávajú všetky potrebné materiály na učenie. Výučba prebieha v Nitre. Počet miest v skupine je maximálne 10 detí na skupinu.

Niekoľko fotografií z vyučovania

(kliknite pre zväčšenie)

 

Predškolský klub Blue Dot COMIN

Adresa: Cintorínska 5
Kontakt: 0947 924 753
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.comin.sk

Predškolský klub Blue Dot COMIN v Nitre je otvorený pre každé dieťa od 4 do 6 rokov. Každý deň sa pre deti realizujú hodiny, ktoré sú nasmerované na rozvoj komunikačných zručnosti a jemnej motoriky. Deti sa formou hry učia základy slovenského, ukrajinského a anglického jazyka, matematiky, porozumeniu základných vecí.


Sme otvorení
pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 v dvoch skupinách 8:00-12:00 a 12:30-16:00

 

Predškolský klub Párovce

Adresa: Párovská 1199/36
Kontakt: 0947 924 753
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.comin.sk

Prijímame deti do sveta láskavosti, starostlivosti a pohodlia! Najlepšia voľba pre tých, ktorí sa starajú o svoje deti! Predškolský klub Párovce pozýva deti od 3 do 5 rokov!

Deti čakajú:

  • učenie v mini-skupinách,
  • komplexný rozvoj a kvalitná starostlivosť,
  • hodiny s logopédom,
  • tvorivá práca,
  • zaujímavé hry a prechádzky na čerstvom vzduchu.

Sme otvorení
pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 a 12:30-16:00

Vzdelávací program „Idem do školy“ je určený pre ukrajinské deti vo veku 5-7 rokov, ktoré pôjdu do prvej triedy v roku 2023. Termín štúdia je 16.01.2023-31.08.2023. Cieľom programu je pripraviť dieťa na školu.

Špeciálny program školskej prípravy je navrhnutý tak, aby si deti mohli vybrať, či budú študovať v ukrajinskej alebo slovenskej škole. Deti sa počas hry naučia ukrajinský a slovenský jazyk, matematiku, pochopenie základných vecí.

Deti dostávajú všetky potrebné materiály na učenie. Výučba prebieha v Nitre. Počet miest v skupine je maximálne 10 detí na skupinu.

Prihláška do Predškolského klubu Párovce

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NÁJDETE TU

Tento formulár slúži ako prihláška dieťaťa do Klubu pre deti predškolského veku, Párovská 40, Nitra.

Postup k prijatiu dieťaťa do Klubu pre deti predškolského veku, Párovská 40, Nitra:

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní online prihlášku a následne prinesie lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa zamestnankyni poverenej vedením Klubu pre deti predškolského veku, Párovská 40, Nitra najneskôr do 16.11.2023.

Podmienky prijatia:

  1. O prijatí bude rozhodované podľa poradia prijatia tejto prihlášky v elektronickom systéme.
  2. O rozhodnutí o prijatí dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný cez kontakty uvedené v prihláške.

Podmienky nástupu do Klubu:

  1. Dieťa môže nastúpiť do zariadenia na celodenný pobyt iba v prípade, ak zákonný zástupca dodal aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
  2. Dátum nástupu na celodennú starostlivosť je možný najskôr 20.11.2023
  3. Dátum nástupu na poldennú starostlivosť je možný najskôr 13.11.2023

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasujem svoje dieťa do  Klubu pre deti predškolského veku, Párovská 40, Nitra. Vyhlasujem, že som si vedomý/á, že sa prihláška považuje za kompletnú až po dodaní lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave.

Prihláška cez mobil

top