Skip to main content

Stravovanie


Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu a zároveň sa nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Stravovanie detí Ukrajincov v materských/základných školách

Deti navštevujúce materskú alebo základnú školu majú obedy zadarmo, ak zástupca dieťaťa predloží škole nasledovné potvrdenia:

  • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa a/alebo potvrdenie o dočasnom útočisku rodiča
  • potvrdenie o tom, že dieťa je v hmotnej núdzi/čestné vyhlásenie
  • potvrdenie o tom, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac je najviac vo výške životného minima
  • čestné vyhlásenie, že ide o dieťa bez nároku na daňový bonus

Dokumenty na stiahnutie

čestné vyhlásenie - daňové zvýhodnenie UA / SK (platné od 1.1.2023)

formulár na posúdenie príjmu SK

formulár na posúdenie príjmu UA

top