Skip to main content

Kultúrna odmena pre dobrovoľníkov

| COMIN

V dňoch 23. až 28. septembra sa v Nitre konal medzinárodný festival Divadelná Nitra 2022. Festival je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Každý deň bol plný rôznych programov. Tento rok sa do Nitry dostalo súčasné performatívne umenie z rôznych európskych krajín, rôzne diskusie, prednášky, koncerty, workshopy a mnoho ďalšieho. Medzi divákmi boli aj dobrovoľníci a pracovníci COMINu. Organizátori Divadelnej Nitry poskytli všetkým našim dobrovoľníkom voľné vstupenky. Úprimne ďakujeme všetkým organizátorom za inšpiratívne stretnutia a nezabudnuteľné dojmy.

...niekoľko fotografií na pamiatku

top