Skip to main content

Autobusová a vlaková doprava

obsah:

Ukrajina a bezplatná preprava

Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?

Postup na vytlačenie potvrdenia o návšteve cez EDUPAGE školy nájdete na tejto adrese....

dôležité zmeny od 1. 7. 2022

Informácie v ukrajinskom jazyku si môžete stiahnuť tu...

Základné pravidlá:

1. Nárok na bezplatnú prepravu, bez akejkoľvek výnimky veku, má osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti občana UA (občiansky preukaz, pas) a uplatňuje sa súčasne s a) osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK, alebo b) osobitným dokladom, ktorý preukazuje získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní.

2. Tieto osobitné doklady umožňujú získať bezplatný cestovný lístok na cestovanie vo vlaku a prímestskom autobuse.

3. Nárok na bezplatný lístok je v deň získania takéhoto osobitného dokladu a nasledujúce 4 dni.

4. Osobitný doklad SLOVAK HELP sa nevydáva osobám, ktoré vstúpia na územie SR opakovane za obdobie posledných 30 kalendárnych dní.

5. Nárok na bezplatný lístok sa vzťahuje na všetky vekové kategórie bez rozdielu: a) na všetky vlaky prevádzkované vo verejnom záujme Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. vo vozňoch 2. triedy. Nárok sa nevzťahuje na miestenku, lôžko a ležadlo a doplatok na vlak vyššej kategórie; b) na všetky prímestské autobusy prevádzkované vo verejnom záujme, okrem autobusov vyhradených prednostne na prepravu žiakov a študentov počas dní školského vyučovania (označené príslušným piktogramom).

Všetky ďalšie informácie si môžete stiahnuť tu...

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere občana Ukrajiny si môžete stiahnuť tu...


🚌 Mestská autobusová doprava

Mestská autobusová doprava Transdev Nitra od 1.9.2023 ukončila bezplatné poskytovanie MHD v Nitre pre odídencov z Ukrajiny.

SÚVISIACE INŠTITÚCIE TRANSDEV Nitra https://nitra.transdev.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakc7d4969c22f4e39b5e1d9420ce4c8f15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc7d4969c22f4e39b5e1d9420ce4c8f15 = 'nitra' + '@'; addyc7d4969c22f4e39b5e1d9420ce4c8f15 = addyc7d4969c22f4e39b5e1d9420ce4c8f15 + 'transdev' + '.'...

Pokračovať v čítaní

Dotazník spokojnosti

dotazník spokojnosti Vážime si Váš záujem o kontaktné miesto BLUE DOT COMIN a chceli by sme sa Vám poďakovať, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka spokojnosti. Vaše názory a pripomienky sú pre nás veľmi dôležité, pretože nám pomáhajú zlepšovať naše služby a poskytnúť Vám ešte lepšiu skúsenosť. Prosím, odpovedzte na nasledujúce otázky a buďte úprimní. Vaše odpovede zostanú anonymné a súkromné. Ďakujeme! BEZPEČNÝ PRIESTORБЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІРSAFE SPACE download the safe space poster and spread it around :) ĎAKUJEME

Pokračovať v čítaní

Stravovanie

obsah:

Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu a zároveň sa nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Stravovanie detí Ukrajincov v materských/základných školách

Deti navštevujúce materskú alebo základnú školu majú obedy zadarmo, ak zástupca dieťaťa predloží škole nasledovné potvrdenia:

  • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa a/alebo potvrdenie o dočasnom útočisku rodiča
  • potvrdenie o tom, že dieťa je v hmotnej núdzi/čestné vyhlásenie
  • potvrdenie o tom, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac je najviac vo výške životného minima
  • čestné vyhlásenie, že ide o dieťa bez nároku na daňový bonus

Dokumenty na stiahnutie

čestné vyhlásenie - daňové zvýhodnenie UA / SK (platné od 1.1.2023)

formulár na posúdenie príjmu SK

formulár na posúdenie príjmu UA

SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Štefánikova trieda 88 Nitra 037/2440 317 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakb34bdccd6c7427f5a7956e297e2743d8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb34bdccd6c7427f5a7956e297e2743d8 = 'nr' + '@'; addyb34bdccd6c7427f5a7956e297e2743d8 = addyb34bdccd6c7427f5a7956e297e2743d8 + 'upsvr'...

Pokračovať v čítaní

Zamestnanie

obsah:

Každý odídenec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa môže na Slovensku zamestnať bez potreby ďalších povolení. Zamestnaný môže byť formou pracovného pomeru – uzavretím pracovnej zmluvy, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

Zamestnávateľ, ktorý zamestná odídenca, má povinnosť o začatí a skončení zamestnávania cudzinca do 7 pracovných dní informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom formulára INFORMAČNÁ KARTA. K formuláru pripojí kópiu pracovnej zmluvy/dohody zamestnanca a kópiu dokladu o dočasnom útočisku.

INFORMAČNÁ KARTA I (dokument WORD)

INFORMAČNÁ KARTA II (dokument WORD)

Pracovné poradenstvo

Pracovné poradenstvo odídencom poskytuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Štefánikova trieda 88
94901 Nitra

tel: 037/2440 317

Podmienky poskytovania poradenstva:

  • štatút odídenca
  • registrácia na Úrade práce ako odídenec hľadajúci si zamestnanie
  • vyplnenie žiadosti

stiahnuť žiadosť (dokument WORD)

Rozsah a obsah poradenstva:

Poradenstvo je poskytované v rozsahu 9 hodín (3 stretnutia). Pracovné poradenstvo zahŕňa osobné aj skupinové konzultácie, ktorých obsahom je pomoc pri hľadaní a oslovovaní potenciálnych zamestnávateľov, pomoc pri vypracovaní životopisu, informácie o ďalšom vzdelávaní, pomoc pri riešení prekážok brániacich integrácii a ďalšie.

Formulár žiadosti o pracovné poradenstvo

Viac informácii je dostupných na stránke UPSVAR

zobraziť ďalšie informácie

Rekvalifikačné kurzy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v rámci pomoci odídencom pri zaradení sa na trh práce poskytuje finančné príspevky na rekvalifikačné kurzy. Pre viac informácii je potrebné kontaktovať

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Štefánikova trieda 88
94901 Nitra

tel: 037/2440 317

Príspevok na dopravu na dochádzanie za prácou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre poskytuje finančný príspevok na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie do zamestnania. Finančný príspevok sa vypláca mesačne a jeho výška závisí od počtu precestovaných kilometrov a počtu odpracovaných dní (1,50 € – 3 € / denne). Poskytuje sa najviac po dobu 9 mesiacov.

Viac informácii je dostupných na stránke UPSVAR

zobraziť ďalšie informácie

lokalita Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra: Blue Dot COMIN úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 48.3059,18.0868 centrovacia položka 48.3064,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ...

Pokračovať v čítaní

Centrum právnej pomoci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. tlačivá žiadosti: Žiadosti o poskytnutie právnej pomocižiadosti sa dajú vyplniť elektronicky, následne vytlačiť a podpísať zobraziť žiadosti Brožúry k občianskej agende zobraziť brožúry Rezervačný systém na objednanie na konzultáciurezervačný systém na objednanie sa na konzultáciu, ak by nebol dostupný termín, môžeme sa dohodnúť na stretnutí aj telefonicky...

Pokračovať v čítaní

Duchovná pomoc a podpora

obsah:

Nitra

Pravoslávna cirkevná obec v Nitre vás pozýva do svojich dočasných modlitebných priestorov na Mostnej ulici č. 13 (Remeselnícke centrum).

Pravidelná pravoslávna svätá liturgia sa koná každú nedeľu o 10:00 hod.

Všetci pravoslávni i nepravoslávni sú pozvaní k spoločnej modlitbe. V našom chráme môžete stretnúť svojich rodákov z Ukrajiny i iných slovanských krajín.

V našom chráme sme ochotní vám pomôcť s tým čo je v našich silách. Či duchovnou, základnou materiálnou, či priateľskou formou.

Sme kanonická pravoslávna Cirkev pod jurisdikciou Blaženejšieho metropolitu Rastislava v Prešove.

duchovná podpora


Topoľčany

Pravoslávna cirkev Topoľčany

Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).

zobraziť viac informácií

zobraziť facebook

poloha centier duchovnej pomoci: Blue Dot COMIN Pravoslávna cirkevná obec 48.3123,18.0858 centrovacia položka 48.3065,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.3157,18.0913 Pravoslávna cirkevná obec Mostná ulica 13(tzv. Remeselnícke centrum) SÚVISIACE INŠTITÚCIE COMIN centrum +421 911 055 889 Táto e-mailová...

Pokračovať v čítaní

Ohlasovanie vojnových zločinov

obsah:

Ak ste utiekli pred vojnou, vaše informácie môžu byť veľmi dôležité. Slovensko je jednou z krajín, ktoré sa zapojili do vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných na Ukrajine. COMIN centrum je jedným z miest, ktoré môžete priamo kontaktovať za účelom nahlásenia spáchaných vojnových zločinov.

Čo je vojnový zločin?

Vojnový zločin je čin spáchaný v ozbrojenom konflikte v rozpore so základnými pravidlami vedenia vojny v medzinárodnom práve. Príkladmi takýchto činov sú zabíjanie civilistovzabíjanie vojnových zajatcov, mučenie, sexuálne útoky, branie rukojemníkov, využívanie detí ako vojakov, rozsiahle drancovanie alebo ničenie majetku, útoky na civilistov a používanie chemických zbraní.

Vojnoví zločinci mohli takéto činy spáchať sami alebo pomohli k ich spáchaniu niekomu inému. Možno si ich objednali alebo boli spolupáchateľmi iným spôsobom. Dôstojníci a ich priamy nadriadení môžu byť v niektorých prípadoch braní na zodpovednosť, ak mohli konať tak, aby zabránili zločinu alebo ho zastavili.

Vyšetrovanie vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti na Ukrajine má na starosti Národná kriminálna agentúra NAKA – odbor Východ.  Hlavnou úlohou NAKA je identifikovať svedkov, ako aj obete, ktoré by boli schopné usvedčiť páchateľov týchto neľudských činov.

Ak ste boli svedkom alebo obeťou vojnového zločinu, alebo máte informácie alebo dôkazy o ich páchaní, kontaktujte prosím COMIN centrum na tel. čísle 0911 055 889 alebo osobne v COMIN centre počas prevádzkových hodín.

zobraziť všetky kontakty


.video-container { overflow: hidden; position: relative; width:100%; border-radius: 10px; } .video-container::after { padding-top: 56.25%; display: block; content: ''; } .video-container iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky kontakty na Oddelenia cudzineckej polície PZ v Slovenskej republike www.minv.sk/?ocp [cloud-download] súvisiace dokumentyna stiahnutie VŠETKO, ČO POTREBUJETE...

Pokračovať v čítaní

jazykové kurzy

obsah:

Zoznam kurzov pravidelne aktualizujeme.

Na tomto mieste sa nachádzajú len dlhodobé ponuky jazykových kurzov. Pokiaľ hľadáte aktuálne kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, nájdete ich na tomto odkaze. zobraziť aktuálne kurzy Otvorené ONLINE kurzy slovenského jazyka bezplatné bez vstupných testov dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt kurzy sú určené pre dospelých účastníkov, ktorí sa ešte nezúčastnili týchto kurzov v minulosti (kurz NIE JE určený pre deti) viac informácií o kurzoch ...

Pokračovať v čítaní

Mám záujem o propagáciu podujatia na stránkach COMIN

Formulár slúži na príjem podkladov pre propagáciu podujatí na stránkach COMINu, kontaktného miesta pre cudzincov žijúcich v Nitre. Dôvodom formulára je získať všetky informácie na kvalitnú a rýchlu propagáciu podujatia. Každý, kto organizujete zaujímavé podujatia vhodné pre cudzincov žijúcich v Nitre, môžete ponúknuť ponúknuť na zverejnenie na našich stránkach a facebooku cez tento online formulár. všetky podklady označené hviezdičkou* sú povinné .video-container { overflow: hidden; position: relative; width:100%; border-radius: 10px; } .video-container::after { ...

Pokračovať v čítaní

top