Skip to main content

Prechodný pobyt

obsah:

Cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom môže na Oddelení cudzineckej polície požiadať o prechodný pobyt v SR.

Prechodné pobyty sa udeľujú na obmedzené časové obdobie a sú viazané na konkrétny účel, ktorý je potrebné dokladovať spolu so žiadosťou o pobyt. Účelom prechodného pobytu je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny, osobitná činnosť a podobne.

Pred návštevou cudzineckej polície je potrebné vytvoriť rezerváciu prostredníctvom rezervačného systému.

Doklady potrebné k žiadosti o prechodný pobyt:

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. dve fotografie (3 x 3,5 cm)
 3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
 4. platný cestovný doklad
 5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
 6. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
 7. doklad o ubytovaní
 8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.

Namiesto výpisu z registra trestov občana Ukrajiny je možné na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave požiadať o overenie podpisu na čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.

Viac informácii k prechodným pobytom nájdete na www.comin.sk.

V prípade potreby osobnej konzultácie nás navštívte osobne v COMIN centre, kde Vám pomôžeme s vytvorením rezervácie ako aj s prípravou dokladov k žiadosti o pobyt.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape: Blue Dot COMIN cudzinecká polícia Úrad práce 48.3030,18.0862 centrovacia položka 48.3064,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.2963,18.0866 CUDZINECKÁ POLÍCIAregistrácia Rázusova 7, Nitra(MHD č. 7) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra ...

Pokračovať v čítaní

Trvalý pobyt

obsah:

V zákonom stanovených prípadoch môže cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom na Oddelení cudzineckej polície požiadať o trvalý pobyt v SR.

Trvalý pobyt nie je viazaný na konkrétny účel a poskytuje cudzincovi práva v podobnom rozsahu ako majú občania SR (napr. voľný vstup na trh práce, verejné zdravotné poistenie, nárok na sociálnu podporu, volebné právo na regionálnej úrovni, atď.). Trvalý pobyt sa udeľuje na 5 rokov alebo na neobmedzený čas, v závislosti od typu trvalého pobytu.

Typy trvalého pobytu sú trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a dlhodobý pobyt. Každý z typov trvalého pobytu je možné udeliť v prípade splnenia konkrétnych zákonom stanovených podmienok.

Doklady potrebné k žiadosti o trvalý pobyt:

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. dve fotografie (3 x 3,5 cm)
 3. kolok (v niektorých prípadoch)
 4. platný cestovný doklad
 5. doklad o ubytovaní
 6. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.

Viac informácií k trvalým pobytom nájdete na www.comin.sk.

V prípade, ak chcete získať viac informácii o trvalom pobyte, navštívte nás osobne v COMIN centre, kde vám poskytneme konzultáciu k podmienkam udelenia trvalého pobytu a s prípravou dokladov k žiadosti o pobyt.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape: Blue Dot COMIN cudzinecká polícia Úrad práce 48.3030,18.0862 centrovacia položka 48.3064,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.2963,18.0866 CUDZINECKÁ POLÍCIAregistrácia Rázusova 7, Nitra(MHD č. 7) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra ...

Pokračovať v čítaní

Medzinárodná ochrana

obsah:

Každý cudzinec môže na území SR podať žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Príslušné na prijatie žiadosti je Oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom.

Oddelenie azylu PZ Humenné

Nemocničná 1

066 01 Humenné
tel: +421 96182 3241 

V prípade, ak cudzinec vstupuje na územie SR cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode alebo v tranzitnom priestore letiska.

Medzinárodná ochrana sa poskytuje vo forme azylu, ak má žiadateľ opodstatnené obavy z prenasledovania v krajine pôvodu, alebo vo forme doplnkovej ochrany, v prípade reálnej hrozby vážneho bezprávia.  O poskytnutí medzinárodnej ochrane rozhoduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Azyl je udelený žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl je možné udeliť aj z humanitných dôvodov a z dôvodu zlúčenia rodiny.

Doplnková ochrana sa poskytne žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia.

V prípade, ak potrebujete viac informácii, kontaktujte COMIN centrum.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape: Blue Dot COMIN cudzinecká polícia Úrad práce 48.3030,18.0862 centrovacia položka 48.3064,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.2963,18.0866 CUDZINECKÁ POLÍCIAregistrácia Rázusova 7, Nitra(MHD č. 7) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra ...

Pokračovať v čítaní

vzdelávanie

obsah:

PROJEKT UKRAJINSKÝ ŽIAK

Nedávno sme vás informovali o projekte Digitálny žiak.

Nové informácie o projekte Digitálny žiak pre ukrajinských žiakov nájdete tu...

Prinášame nové aktuálne podrobné informácie o projekte pre ukrajinských žiakov.

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

digitálny žiak


FORMULÁR SO ŽIADOSŤOU O ZARADENIE ŽIAKA DO ŠKOLY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s UNHCR a UNICEF pripravili pre deti rodičov odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem o ich zaradenie do našich škôl, formulár, ktorý nájdete na stránke UNHCR:

Appointment request for CASH for Education in Slovakia and enrolment support (unhcr.org)


Deti s poskytnutým dočasným útočiskom majú nárok na bezplatné vzdelávanie v materských, základných a stredných školách na Slovensku.

Materské školy

Materské školy v meste Nitra momentálne nemajú žiadne voľné kapacity na prijatie detí s poskytnutým dočasným útočiskom.

Príprava detí na školu 2023

Základné školy

Výučba detí

Každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc pri učení, vypracovať domáce úlohy z ukrajinských alebo slovenských škôl, pripojiť sa online na štúdium v ukrajinskej škole, môže prísť do centra COMIN 13:30-15:30 a získať potrebnú pomoc.

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do základnej školy

Pred zápisom do školy musí mať dieťa poskytnuté dočasné útočisko v SR a musí absolvovať zdravotnú prehliadku u príslušného detského lekára.

Dieťa je možné zapísať do základnej školy:

Základná škola
Krčméryho 2
Nitra 94901

tel: +421 37 7720679
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://zskrcmeryho.edupage.org/contact/

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do špeciálne základnej školy

V Nitre sa nachádza viacero základných škôl, ktoré prijímajú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Pred nástupom do špeciálnej základnej školy zákonný zástupca dieťaťa kontaktuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
J. Vuruma 2
949 01 Nitra

tel: 037/6554245-6-7
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V centre vyšetria dieťa a odporučia vhodnú špeciálnu školu, ktorá dieťa príjme.

Stredné školy

V prípade záujmu o štúdium na strednej školy musí zákonný zástupca dieťaťa kontaktovať priamo riaditeľa strednej školy, ktorý ho informuje o podmienkach prijatia do školy.

Zoznam stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

zobraziť zoznam stredných škôl


Vysoké školy

V Nitre sa nachádzajú dve vysoké školy: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska Univerzita. V prípade záujmu o štúdium na vysokej škole v Nitre musí odídenec kontaktovať priamo vybranú vysokú školu:

Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

tel.: 037/6408 111
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://www.ukf.sk/

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra-Chrenová

tel.: 037/641 41 11

https://www.uniag.sk/

Uznávanie dokladov o vzdelaní

V prípade ak na účely štúdia je potrebné predložiť uznaný doklad o vzdelaní, kontaktujte prosím Regionálny úrad školskej správy v Nitre alebo priamo COMIN.

Regionálny úrad školskej správy
Jozefa Vuruma č.1
Nitra 949 01

tel: 037/32 26 406
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://www.russ-nr.sk/

materské školy základné školy stredné školy vysoké školy Materské školy Materské školy zobraziť viac Základné školy Základné školy zobraziť viac Stredné školy Stredné školy zobraziť viac Vysoké školy Vysoké školy zobraziť viac SÚVISIACE INŠTITÚCIE Regionálny úrad školskej správy v Nitre Jozefa Vuruma...

Pokračovať v čítaní

Zrušenie dočasného útočiska

obsah:

V prípade vzdania sa dočasného útočiska je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyplniť vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska

zobraziť vyhlásenie vo formáte WORD

zobraziť vyhlásenie vo formáte PDF

2. Priložiť originál dokladu o dočasnom útočisku

3. Priložiť kópiu cestovného pasu, ak ho cudzinec má

4. Poslať doporučene na poštovú adresu:

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
Bratislava 821 01
Slovenská republika

ALEBO

1. odovzdať osobne vo Veľkokapacitnom centre v Bratislave na adrese

Veľkokapacitné centrum
Bottova 7
Bratislava

Ak cudzinec poberá dávku v hmotnej núdzi, je povinný do ôsmich dní písomne alebo osobne oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, že sa vzdal dočasného útočiska.

SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky kontakty na Oddelenia cudzineckej polície PZ v Slovenskej republike www.minv.sk/?ocp Oddelenie cudzineckej polície Nitra Rázusova 7, Nitraúzemná pôsobnosť OCP PZ Nitra – okres Nitra, Hlohovec, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloak46c99cd203fd37ea3c2bda346194e4b5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var...

Pokračovať v čítaní

Narodenie dieťaťa

obsah:

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke s poskytnutým dočasným útočiskom sa považuje sa za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. O udelení dočasného útočiska rozhoduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
812 72 Bratislava

tel: 02/4341 4775
tel: 02/4825 4104
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Postup po narodení dieťaťa:

 1. do 60 dní od narodenia dieťaťa rodič kontaktuje emailom alebo telefonicky Migračný úrad Ministerstva vnútra SR;
 2. na Migračný úrad Ministerstva vnútra SR rodič dieťaťa pošle emailom scanovú kópiu rodného listu a scanovú kópiu dokladu o dočasnom útočisku a kontaktné údaje (telefón, e-mail);
 3. pracovník procedurálneho odboru migračného úradu bude kontaktovať rodiča dieťaťa a vykoná s ním pohovor;
 4. po posúdení žiadosti migračný úrad vydá rozhodnutie o dočasnom útočisku.
poloha súvisiacich inštitúcií na mape: Blue Dot COMIN cudzinecká polícia Úrad práce 48.3030,18.0862 centrovacia položka 48.3065,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.2963,18.0866 CUDZINECKÁ POLÍCIAregistrácia Rázusova 7, Nitra(MHD č. 7) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra ...

Pokračovať v čítaní

top