Skip to main content

Akademická návšteva z Blízkeho východu na FEM-ke

| Niki | aktuality
352 videní

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre nedávno privítala 18 zahraničných hostí z piatich univerzít v Palestíne a v Jordánsku. Strávili u nás 5 dní.

Hostia z Blízkeho východu boli súčasťou ďalšieho zo série podujatí pod názvom Knowledge café. Stretnutia s názvom Interkultúrny dialóg o živote, podnikaní, geopolitike a obchode – Európa a Blízky východ sa zúčastnili aj stredoškolskí študenti z Obchodnej akadémie v Leviciach. "Spojili sme rôzne kultúry a rôzne stupne vzdelávania, aby sme vytvorili priestor pre diskusiu medzi krajinami Európy a Blízkeho východu," vysvetlila zámer podujatia dekanka fakulty Elena Horská. Akademici z univerzít na Blízkom východe participujú v medzinárodnom vzdelávacom projekte programu Erasmus+. Návšteva na Slovensku pre nich bola tréningom a vytváraním konceptov predmetov ako medzinárodný marketing, agrárny marketing, globálny marketing. Palestínska polytechnická univerzita by v blízkej budúcnosti veľmi rada s FEM-kou začala realizovať medzinárodnú výmenu mobilít aj pre študentov. "Sú to ďalšie ciele, ale určite tá svetová mobilita speje k tomu, že aj tieto krajiny budú navštevované," dodala dekanka Horská.

V Jordánsku sú ženy na vysokých pozíciách skôr raritou

Dr. Walaa Younes Yousef Al-Smadi z National University College of Technology v Jordánsku bola na Slovensku po prvý raz a krajina aj ľudia ju očarili. Pozitívne hodnotila aj tento typ podujatia. "Je dobré vidieť spoluprácu so študentmi. To je to, čo zvyčajne chceme dosiahnuť, pretože generácia súčasných mladých ľudí nevie veľa o svete mimo svojej domovskej krajiny." Prezradila, že byť ženou v akademickej sfére nie je v jej rodnej krajine bežné. "U nás ženy zvyčajne zostávajú doma a starajú o domácnosť, vychádza to z našej kultúry. Ale, samozrejme, nie všetky. Kultúra sa postupne mení, no aj keď pracujeme, základnými povinnosťami stále zostáva varenie a výchova detí. Ak chcem pracovať na súčasnej pozícii, musím pracovať veľmi tvrdo, aj dvakrát viac ako muži, aby som sa zlepšila, aby som všetkým dokázala, že som schopná, silná a nezávislá," dodala s tým, že je badať zmeny. "V Jordánsku ženy podporujú a častejšie im je im umožnené mať spomínané pozície, ale musíme pracovať dvakrát tak tvrdo."

Príjemné prekvapenie

"Je to veľmi príjemná skúsenosť, je to multikultúrne podujatie, kde máme možnosť spoznať študentov aj kolegov z univerzity," zhodnotil profesor Nabil M. A. Al-Joulani z Palestine Polytechnic University. Návšteva Slovenska bola pre neho prvou návštevou východnej Európy. "Som naozaj veľmi pozitívne prekvapený. Keď sme prechádzali krajinou, nechcel som veriť, že tak dlho patrila pod vplyv bývalého Sovietskeho zväzu. Je naozaj veľmi rozvinutá. Je to iste aj vďaka členstvu v EÚ. A čom som počul od študentov aj od kolegov, tak ľudia tu majú snahu pričiniť sa o ďalší rozvoj krajiny, takže máte naozaj veľké šťastie, že máte takúto ambíciu. Nesmierne ma teší, že tu môžem byť," dodal.

 
top