Skip to main content

Jazyková kaviareň: špeciálna edícia ku dňu utečencov

2024-06-25-mareena-jazykova-kaviaren
Kategória:
komunitné podujatie
Dates
25. jún 2024 18:00 - 20:00
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie je vhodné pre cudzincov aj Slovákov. Podujatie je vhodné pre deti aj dospelých.

SK
Poznáte jazykovú kaviareň? Mareena a Gio Caffe ju spoluorganizujú pravidelne každý druhý utorok.
Teraz máme pre Vás ale prekvapenie - Jazyková kaviareň v špeciálnej edícii ku dňu utečencov!
Príďte sa s nami porozprávať - okrem jazykov ktoré máme v kaviarni pravidelne, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV, ANGLIČTINA A NEMČINA - sme pre vás pripravili aj UKRAJINČINU a ARABČINU. Naučte sa pozdraviť, podpísať a rôzne základné frázy v novom jazyku! Naše lektorky vám predstavia krásy a zákutia týchto zaujímavých jazykov.
20. júna si pripomíname Medzinárodný deň utečencov. Tento deň patrí tým, ktorí museli opustiť svoje domovy a v novej krajine hľadajú okrem bezpečia aj pochopenie. Utečenci a utečenky nosia v sebe obrovskú odvahu a silu, ktorá môže byť nám ostatným inšpiráciou.

MIESTO: https://maps.app.goo.gl/ZLsQsysM3ZCVu2sf8

📍VSTUP JE VOĽNÝ.

Pre ľudí z iných krajín je často ťažké si zvyknúť na nové mesto, kultúru či dokonca jazyk. Preto sa v Mareene snažíme vybudovať priestor pre ľudí zo zahraničia a ľudí zo Slovenska, kde budú môcť vzájomne objavovať svoje kultúry a hľadať v nich to najlepšie 🧑🏼‍👩🏾‍🦰 .
*Podujatie realizujeme v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Program angažovanosti realizuje svoje aktivity aj vďaka podpore Hewlett Packard Enterprise (HPE).


EN
Do you know the Language Cafe? Mareena and Gio Caffe organize it together regularly every other Tuesday.
But now we have a surprise for you - Language Café Special edition: Refugee Day.
Come and talk to us in different languages. In addition to the languages ​​that we regularly have at the cafe, SLOVAK FOR FOREIGNERS, ENGLISH, GERMAN. UKRAINIAN and ARABIC will be prepared for you. Learn to say hello, sign and other basic phrases in a new language. Our lecturers will introduce you to the beauties and corners of these interesting languages.
On June 20, we commemorate International Refugee Day. This day belongs to those who had to leave their homes and are looking for understanding in addition to safety in a new country. Refugees have enormous courage and strength, they can be an inspiration to others.

MIESTO: https://maps.app.goo.gl/ZLsQsysM3ZCVu2sf8

📍 ENTRY IS FREE.
It is often difficult for people from other countries to get used to a new city, culture or even language. That's why in Mareena we are trying to build a space for people from abroad and people from Slovakia, where they can mutually discover their cultures and look for the best in them 🧑🏼‍👩🏾‍ .
*We implement the event in cooperation with our volunteers. The engagement program also implements its activities thanks to the support of Hewlett Packard Enterprise (HPE).


UA
Ви знаєте Jazykovú kaviareň? Mareena та Gio Caffe організовують його спільно кожного другого вівторка.
Але тепер у нас є для вас сюрприз - спеціальний випуск Jazyková kaviareň: День біженців.
Приходьте і спілкуйтеся з нами різними мовами. Крім тих мов, якими ми постійно володіємо, СЛОВАЦЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, для вас підготують УКРАЇНСЬКУ та АРАБСЬКУ. Навчіться говорити привіт, дякую та інші базові фрази новою мовою. Наші лектори познайомлять вас із красою та цікавинками цих мов.
20 червня ми відзначаємо Міжнародний день біженця. Цей день належить тим, хто змушений був покинути рідні домівки та шукає безпеки та розуміння у новій країні. Біженці мають величезну мужність і силу, вони можуть бути натхненням для інших.

MIESTO: https://maps.app.goo.gl/ZLsQsysM3ZCVu2sf8

📍 ВХІД ВІЛЬНИЙ.
Людям з інших країн часто важко звикнути до нового міста, культури чи навіть мови. Ось чому в Mareena ми намагаємося створити простір для людей з-за кордону та людей зі Словаччини, де вони можуть спільно відкривати свої культури та шукати в них найкраще 🧑🏼‍👩🏾‍ .
*Реалізуємо захід у співпраці з нашими волонтерами. Програма залучення також реалізує свою діяльність завдяки підтримці Hewlett Packard Enterprise (HPE).

 
 

Všetky termíny:

  • 25. jún 2024 18:00 - 20:00
top