Skip to main content

Termíny vyplácania jednorazovej zimnej finančnej pomoci od UNHCR a UNICEF

archívny článok

Pozor, tento článok je archívny, jeho obsah už nemusí byť aktuálny.
Najnovšie články nájdete v sekcii AKTUALITY.

| COMIN

Od pondelka 23. januára 2023 UNHCR už neregistruje nové prípady na zimnú finančnú pomoc.

Prinášame vám ďalšie informácie o jednorazovej podpore zraniteľných domácností na pokrytie zimných potrieb prostredníctvom poskytnutia doplnkového finančného príspevku.

Ak ste sa zaregistrovali v UNHCR alebo aktualizovali svoje údaje do 23. novembra 2022 (vrátane), platbu ste mali dostať medzi 5. a 9. decembrom 2022.

Ak sa zaregistrujete v UNHCR alebo aktualizujete svoje údaje do 30. decembra 2022, platbu dostanete medzi 9. a 13. januárom 2023.

Ak sa zaregistrujete v UNHCR alebo aktualizujete svoje údaje do 20. januára 2023, platbu dostanete medzi 30. januárom a 3. februárom 2023.

Predtým, ako sa obrátite na registračné miesta, uistite sa, že spĺňate príslušné kritériá oprávnenosti (https://t.me/UNHCR_Slovakia/106).

Ďalšie informácie získate na linke pomoci UNHCR-UNICEF

Bezplatná linka (hovory zo slovenských telefónnych čísel):

0800 22 12 30

Spoplatnená linka (hovory z iných ako slovenských telefónnych čísel):

+421 2 22 11 56 50

informácia v ukrajinskom jazyku


top