Skip to main content

Zimný finančný príspevok

archívny článok

Pozor, tento článok je archívny, jeho obsah už nemusí byť aktuálny.
Najnovšie články nájdete v sekcii AKTUALITY.

| COMIN

Prinášame vám informáciu o jednorazovej podpore zraniteľných domácností na pokrytie zimných potrieb prostredníctvom poskytnutia doplnkového finančného príspevku.

informácia v ukrajinskom jazyku


Cieľ programu

Tento grant pomôže domácnostiam pokryť náklady na zimné potreby, ako sú: zimné oblečenie, deky, energie a iné domáce potreby.

Nástroje programu

Tento peňažný grant bude poskytnutý prostredníctvom služby MoneyGram a karty VISA.

Komu je program určený

Tento doplnkový jednorazový finančný príspevok je určený pre všetky domácnosti zaradené do program núdzovej finančnej pomoci Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) a Slovenského Červeného kríža (SRC). Nové registrácie, žiaľ, NIE sú možné.

Výška príspevku

Na jednu osobu registrovanú v IFRC/SRC, ktorá je alebo bola zapojená do programu núdzovej finančnej pomoci, sa poskytne príspevok vo výške 150 EUR, maximálne 400 EUR na domácnosť (t. j. domácnosť s 3 a viac členmi dostane 400 EUR).

Trvanie programu

Grant predstavuje jednorazovú platbu, ktorá bude poskytnutá v novembri 2022.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte linku pomoci na čísle

+421 910 910 116

top