Skip to main content

Pozor, prípadov podvodných SMS pribúda / Звертайте увагу, збільшуються випадки шахрайських СМС

| COMIN | aktuality
525 videní

Dôležité upozornenie

V poslednej dobe sa na sociálnej sieti Telegram šíria podvodné SMS správy, ktoré sa vydávajú za výzvy na finančnú pomoc od organizácií UNHCR, UNICEF a Caritas. Tieto správy často obsahujú odkazy na podozrivé webové stránky a žiadajú o poskytnutie osobných údajov.

Chceme vás dôrazne upozorniť, aby ste nedôverovali týmto neovereným správam a neklikali na žiadne odkazy obsiahnuté v týchto SMS. Organizácie UNHCR, UNICEF a Caritas nikdy nežiadajú o osobné údaje cez nezabezpečené kanály ako SMS správy alebo sociálne siete. Všetky informácie ohľadne pomoci od týchto organizácií si viete nájsť na oficiálnych stránkach:

https://help.unhcr.org/slovakia/

https://www.charita.sk/caritas-slovakia/

https://www.unicef.sk/

Ak dostanete podozrivú SMS vydávajúcu sa za výzvu na finančnú pomoc od týchto organizácií, odporúčame vám, aby ste ju okamžite ignorovali a neklikali na žiadne odkazy.
Vaša bezpečnosť a dôvera sú pre nás prioritou.


важливе повідомлення

Останнім часом в соціальній мережі Telegram поширюються шахрайські SMS-повідомлення, які видаються за оголошення  щодо фінансової допомоги від організацій UNHCR, UNICEF та Caritas. Ці повідомлення часто містять посилання на підозрілі веб-сторінки та просять надавати особисті дані.

Ми хочемо вас наполегливо попередити, щоб ви не довіряли цим неперевіреним повідомленням і не клікали на жодні посилання, що містяться в цих SMS. Організації UNHCR, UNICEF та Caritas ніколи не просять особисті дані через незахищені канали, такі як SMS-повідомлення або соціальні мережі. Усю інформацію щодо допомоги від цих організацій ви можете знайти на офіційних веб-сторінках:

https://help.unhcr.org/slovakia/

https://www.charita.sk/caritas-slovakia/

https://www.unicef.sk/

Якщо ви отримаєте підозріле SMS, яке видається закликом до фінансової допомоги від цих організацій, ми рекомендуємо вам його негайно ігнорувати та не клікати на жодні посилання. Ваша безпека та довіра є для нас пріоритетом.

 
top