Skip to main content

Podujatia Zväzu zdravotne postihnutých NK v programe „Spoznajme sa“

| COMIN | aktuality
628 videní

Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, o. z. v  Nitre

Dovoľte nám, aby sme vám predstavili naše občianske združenie - Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, o. z. (ZZP NK ) v Nitre. Združenie malo pôvodný názov -  Zväz invalidov, neskôr Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Dňa 9. 6. 2003 došlo k vystúpeniu nitrianskej organizácie zo SZZP (Slovenský zväz zdravotne postihnutých).  Kvôli nedorozumeniam medzi OV Nitra a Ústredným zväzom v Martine vzniklo nové Občianske združenie ZZP NK a prvou predsedníčkou bola Mária Žuk-Olszewská, ktorá nás opustila minulý rok.

Sme Občianske združenie, máme 9 základných organizácii (ZO) – Branč, Beladice, Cabaj – Čápor, Hosťovce, Lehota, Mankovce, Nitra, Veľká Dolina a Zbehy. ZZP NK eviduje terajší stav členov v počte vyše 750 členov.

Cieľom nášho združenia je koordinácia a spolupráca so ZO, ochrana a podpora zdravia - ozdravné pobyty, zdravotné prednášky, kultúrne podujatia (návšteva divadelných predstavení, výstavy, spoločenské posedenia), výuka nových zručností pre zachovanie kultúrneho dedičstva - paličkovanie. Športová pohybová činnosť bowling, petang, stolný tenis, turistika. Plánujeme zabezpečiť vzdelávanie členov s počítačovou technikou.

Mária Všelková
Predsedníčka ZZP NK v Nitre


Oslávili sme  20. výročie ZZP NK v Nitre

V júni sme oslávili 20. výročie založenia ZZP NK s  dôstojným posedením pre členov a hostí v priestoroch Matice Slovenskej v Nitre, s bohatým programom.

V úvode zahrali akordeonisti zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, slovensko-ukrajinské duo Roman Sumin a Ján Jobbágy. Zaspievala nám Mgr. Libuška Šišková pieseň Horehronie.

Dlhodobým aktívnym členom výboru, ktorí sa zaslúžili o dobré výsledky zväzu boli odovzdané „Ďakovné listy“. Sponzorom a vedúcim pracovníkom organizácii, ktorí nás podporujú a pomáhajú zväzu boli odovzdané „Pamätné listy“.

Pozvanie na oslavu prijali títo hostia: za VÚC Mgr. Veronika Kazimírová, za RSÚC  Ing. Matúš Starovič, riaditeľ a Mgr. Natália Šmigová. Na oslave sa zúčastnili takmer všetci predsedovia ZO ZZP NK.

V programe bola tombola, do ktorej prispeli aj sponzori za čo im srdečne ďakujeme.

Ďalej po celý večer robila dobrú náladu hudobná skupina JSB, čo sa prejavilo na tanečnom parkete. Prestávky svojimi scénkami spríjemňovali členky ZO ZZP Cabaj – Čápor.

Pred pódiom boli vystavené ručné práce členov našich ZO - výšivky, drobné dekoračné výrobky, paličková čipka, keramika, maľované obrázky, bábiky v slovenských krojoch a iné ručné práce. Tvorcom vyslovujeme obdiv a sme hrdí, že takýmto spôsobom zachovávajú a udržujú tradíciu našich predkov.

Nové vedenie je od tohoto roku a dôstojne zabezpečilo oslavu 20. výročia, ktorého sa zúčastnilo aj s účinkujúcimi vyše sto osôb. Podľa spätnej väzby zúčastnených bola akcia úspešná!

Ing. Pavol Duchoň
člen správnej rady
ZZP NK v Nitre


Festival paličkovanej čipky v Krakovanoch

Vo Zväze zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja (ZZP NK) v Nitre sme zahájili „Krúžok paličkárok“, o ktorý je záujem z radov našich členiek z dôvodu zachovania tradície čipkárskych prác. Zorganizovali sme návštevu v Krakovanoch dňa 6. 5. 2023, kde sa konala VIII. Medzinárodná výstava paličkovej čipky, ktorú navštívili členova aj nečlenovia paličkárskeho krúžku. Výstava bola spojená aj s predajom paličkárskych pomôcok a výrobkov, samotným predvádzaním paličkovania a zároveň obohatená kultúrnym programom, kde vystúpili folklórne tanečné a spevácke súbory. Zároveň sme videli aj módnu prehliadku, kde na odevoch dominovala ako módny doplnok paličkovaná čipka. Krakovianska čipka dostala cenný certifikát, pretože tamojšie čipkárky sú jediné na svete, ktoré vedia paličkovať s piatimi paličkami, tzv.  bábencami a preto sa im podarilo 19.12.2022 získať certifikát o zápise paličkovanej babkovej čipky do Reprezentatívneho kultúrneho dedičstva Slovenska.

Vystavené práce boli očarujúce, skutočná pastva pre oči a veľká inšpirácia pre paličkárky a určite vzbudila záujem u viacerých osôb o paličkovanie. Organizátorom patrí skutočne veľká vďaka.

Mária Všelková
Predsedníčka ZZP NK v Nitre


Zájazd do kráľovského mesta Banská Štiavnica

Dňa 12. 7. 2023 uskutočnil ZZP NK v Nitre zájazd do Banskej Štiavnice (UNESCO) za účelom spoznania kultúrnych pamiatok mesta a kaštieľa vo Svätom Antone.

Týmto sme podporili ekonomicky a gastronomický sektor s 36 účastníkmi zájazdu, z toho traja odídenci z Ukrajiny. Prezreli sme si veľký okruh kaštieľa sv. Anton, ktorý mal 26 historických miestností, kaplnku a poľovnícku expozíciu.  Sprievodkyňa nám zaujímavo a výstižne porozprávala o jednotlivých miestnostiach a aj o zariadení miestnosti, obrazov a celého historického chodu obyvateľov, majiteľov kaštieľa. Zaujímavé boli poľovnícke trofeje, obrazy a expozícia s diorámami zvierat. Kaštieľ je stavaný v symbolike kalendára - 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov), 52 izieb (týždňov) a 365 okien.

S prehliadkou sme boli veľmi spokojní a urobili sme si spoločné foto.

Presunuli sme sa do centra mesta na spoločný obed. Historickú časť mesta sme si prezreli so sprievodcom z informačného centra. Postup prehliadky sme začali od námestia sv. Trojice a pokračovali nasledovnými kultúrnymi pamiatkami: kostol sv. Kataríny Alxandrijskej, morový stĺp, budovu 1. Banskej akadémie, Starý zámok patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta, Piargská brána, stenu so 7 znakmi banských miest, ...

Po prehliadke mali účastníci voľný program na osobnú prehliadku mesta, návštevu kaviarní s dobrou kávou a zákuskami...

Odchádzali z mesta s príjemnými pocitmi, nabití historickou energiou a s účelne prežitým dňom. Nakoľko je záujem o výstup na Banskoštiavnickú Kalváriu, ktorá je najkrajší objekt tohoto typu v Európe s krásnym výhľadom na celé mesto z veže horného kostola, bude v septembri zorganizovaný ďalší zájazd.                                                                                                                             

Terézia Bratková
členka správnej rady
ZZP NK  v Nitra


Grantový program Spoznajme sa 2023

Dňa 23. 5. 2023 sme mali stretnutie so zástupcom primátora mesta Nitra s pánom Mgr. Miloslavom Špotákom, aby sme predstavili naše občianskeho združenie ZZP NK v Nitre. Preberali sme rôzne formy spolupráce s mestom a dozvedeli sme sa o možnosti zapojenia sa do grantového programu Spoznajme sa. Grantový program vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra s finančnou podporou organizácie UNICEF.

Termín uzávierky grantového programu v on-line systéme bol určený do 2. 6. 2023, šibeničný termín na spracovanie žiadosti o grant pre tých, čo to v živote nerobili. Nakoniec bol termín predlžený na 9. 6. 2023 a my sme žiadosť úspešne podali.

Projekt bol orientovaný na vytvorenie nových kontaktov a vzájomného spoznávania sa našich členov s komunitou ukrajinských odídencov, s ktorými bolo plánované nadviazať spoluprácu a účasť na rôznych kultúrnych podujatiach, športových dní a súťaží. Projekt obsahuje šesť spoločných aktivít a to:

1. Petang v mesiaci júl, 2. Bowling v auguste, 3. Výstup na Zobor mesiac august alebo september, 4. Výlet do mesta Banská Štiavnica v septembri, 5. Kurz paličkovania od septembra, 6. Kultúrne podujatie „Úcta k starším“ v októbri.

Nitrianska komunitná nadácia nám 23. 6. 2023 poďakovala za zapojenie sa do grantového programu Spoznajme sa, do ktorého bolo predložených spolu 26 projektov. Zároveň zástupcov podporených projektov pozvali na odovzdanie grantových šekov, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 6. 2023 v nitrianskej synagóge, za prítomnosti zástupcov Mesta Nitra, UNICEF a Nitrianskej komunitnej nadácie. Prevzali sme si grant 2 540 eur na projekt „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“.

Ing. Pavol Duchoň
člen správnej rady
ZZP NK v Nitre


Spojenectvo a šport pre všetkých – Petang

Dňa 29. 7. 2023, na petangovom ihrisku pri malebnej rieke Nitra, sa uskutočnila pôsobivá súťaž v tradičnej hre Petang 2023. Akciu organizoval zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja (ZZP NK) v Nitre, ktorý už dlhé roky podporuje integráciu a rozvoj športu medzi osobami so zdravotným postihnutím.

Súťaž bola príležitosťou nielen na športové vyžitie, ale aj na budovanie priateľstiev a spoločenských väzieb medzi celkove 40-timi účastníkmi nášho zväzu a odídencami z Ukrajiny (plánovaných bolo celkom 30 účastníkov).

Hra prebiehala vyraďovacím spôsobom, každý hral sám za seba a postupoval v turnaji podľa svojich síl a výkonu. Petang si vyžaduje zručnosť a taktiku. Cieľom je dostať vlastné petangové kovové gule čo najbližšie k malej drevenej cieľovej guličke (košonek). Odohrali sa napínavé zápasy medzi súťažiacimi.

Po odohraní náročných a všetkých kôl boli vyhlásení prví traja víťazi: 1. Naina Solaničová  (UA), 2. Silvia Tokárová (SK, zväz Beladice) a 3. Ľjubov Dziuba (UA), všetkým víťazom boli udelené diplomy. Toto ocenenie symbolizovalo nielen úspech v hre, ale aj odhodlanie, úsilie a tímového ducha, ktorý prevládal počas celej súťaže.

O občertvenie sa postarali naše členky, ktoré všetkých účastníkov pohostili kvalitnými uvarenými párkami s prílohou, kávou, čajom, minerálkou a aj sladkosťou.

Súťaž v Petangu pri rieke Nitra bude nepochybne pripomínaná ako deň plný smiechu, zábavy a spoločenstva. Táto udalosť bola dôkazom toho, že šport dokáže zlúčiť ľudí naprieč generáciami a zdravotnými stavmi, a ponúknuť platformu pre radostnú súťaž a spolupatričnosť.

Podľa spätnej väzby účastníkov sa akcia vydarila a všetci boli spokojní. Najviac mňa potešilo to, že väčšina chce v takejto akcii pokračovať. Chcem sa poďakovať dobrovoľníčke pani Natálii, ktorá prisľúbila, že kúpi jednu petangovú sadu pre skupinu odídencov. Tento prísľub splnila!

Poďakovať treba aj všetkým členom nášho zväzu, ktorí zabezpečovali túto akciu, realizovanú z grantového projektu „Spoznajme sa a zblížme sa s komunitou v Nitre“.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Ing. Pavol Duchoň
člen správnej rady
ZZP NK v Nitre


Bowlingový turnaj 2023

Výnimočné momenty si všetci radi uchovávame v srdciach a taký moment sa udial v OC Max, kde sa dňa 19. augusta 2023 uskutočnil nezabudnuteľný bowlingový turnaj, ktorý zorganizoval Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja (ZZP NK). Akcia bola realizovaná z grantového projektu „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“.

Turnaja sa celkovo zúčastnilo 34 osôb, aby prostredníctvom športu a zábavy prekonali hranice a prepojili sa novými priateľstvami.
Táto akcia sa stala základom príjemnej a vzájomne obohacujúcej atmosféry, v ktorej zúčastnení mohli spolu nielen súťažiť, ale sa aj spriateliť. Turnaj nebol len súbojom zručností, ale aj príležitosťou, ako nadviazať nové vzťahy a spoznať nových ľudí. Občerstvenie bolo zabezpečené priamo v kaviarni, káva, čaj, nealko nápoje a sladkosť na posilnenie.

Po intenzívnych zápasoch a napínavých momentoch, kde každý  hral sám za seba, sa na špičku rebríčka prebojoval náš člen zo ZZP NK p. Š. Všelko, ktorý získal za 144 bodov zaslúžené prvé miesto. Druhé miesto obsadil p. R. Sumin so 126 bodmi a tretie miesto obsadil p. S. Kosinskii so 105 bodmi, obaja členovia z komunity Comin. V súťaži sa zdôraznila myšlienka spolupatričnosti a fair play. Všetci traja víťazi obdržali diplomy od pani Uharčekovej, podpredsedníčky Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja a p. Duchoňa, člena správnej rady ZZP NK. Zúčastnení vyjadrili svoju radosť z úspešného bowlingového turnaja a takéto akcie nielen posilňujú vzťahy, ale aj vytvárajú príležitosti pre nové začiatky.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe „Spoznajme sa“.
Záver turnaja nebol len koncom súťaže, ale aj začiatkom nových priateľstiev a plánov na ďalšie spoločné podujatia, ktoré spoločne chceme v zimných mesiacoch zopakovať. Všetci odchádzali s pocitom spokojnosti a uvoľnenia. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou tejto akcie,  ale hlavne všetkým účastníkom turnaja.

Emília Uharčeková
predsedníčka  ZO
pri ZZP NK v Nitre


Výstup na Zobor 2023

Naša organizácia ZZP NK, o. z.  v Nitre zorganizovala dňa 26. 8. 2023 podľa plánu grantového programu „Spoznajme sa a zblížme sa s komunitou v Nitre“ akciu s našimi členmi a odídencami z Ukrajiny pod názvom  „Výstup na vrch Zobor 2023". Zraz účastníkov bol pred Liečebným ústavom sv. Svorada Zobor, kde sme urobili aj prezentáciu a každý účastník obdržal posilňujúci balíček a minerálnu vodu na zvládnutie túry a uhasenie smädu. Plánovaná účasť na akcii  bola 40 osôb vrátane detí, nakoniec výstup zvládlo 33 účastníkov, ktorí sa nebáli ani predpovedanej búrky a veľkých horúčav.

Vedúci výstupu bol pán Žákovič zo Zbehov, ktorý ako dlhodobý turista pozná takmer každý chodníček na Zobori. Najskôr nás zaviedol k pozostatkom starého zoborského kláštora, ktorý vznikol v 9. storočí ako prvý benediktínsky kláštor Sv. Hypolita na Slovensku. Po obhliadke pozostatkov kláštora sme postupovali v tieni pod stromami s prestávkami na oddych a dodržiavali sme pitný režim až do cieľa na Zobor a Pyramídu. Po dosiahnutí výstupu sme boli všetci mierne unavení, ale šťastní a veselí. No, ale ten slnkom krásne osvietený výhľad na celé mesto Nitra a okolité dediny stál za to! Veľký obdiv patrí pani Silvii zo zväzu Beladice, ktorej už v polovici cesty ubúdali sily, ale nevzdala to, pretože na Zobori bola vo svojom dôchodkovom veku po prvý krát. Ďalej uznanie si zaslúži aj pani Anička zo Zväzu vojakov SR Zobor, ktorá vo svojich 78. rokoch s kardiostimulátorom ani na okamih nezaváhala a dosiahla cieľ. Takmer všetci sme si urobili spoločnú fotografiu na pamiatku aj s logami grantových organizácií.

Cestou dolu svahom nás pán Žákovič viedol po zoborských chodníčkoch, o ktorých sme ani netušili, ale sme sa vracali maximálne spokojní. Prekvapili členky zväzu zo Zbehov, ktoré začali spievať veselé slovenské ľudové piesne.
Poďakovanie patrí organizátorom pani Katke Komáromyovej zo zväzu Beladice, ktorá úspešne zorganizovala výstup na Zobor s manželom a pánovi Duchoňovi, ktorý zabezpečil odídencov z komunity Comin.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Nakoniec poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohoto výstupu. Môžeme povedať, že táto akcia bola úspešne ukončená v poradí už tretia z grantového programu.

Ing. Katarína Komáromyová
členka výboru ZO Beladice
pri ZZP NK v Nitre


Znovu do mesta Banská Štiavnica aj s odídencami z Ukrajiny

Dňa 13. 9. 2023 zorganizoval Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja (ZZP NK) v Nitre,  zájazd do Banskej Štiavnice (UNESCO) za účelom spoznania kultúrnych pamiatok mesta, kaštieľa vo Svätom Antone a Kalvárie. Akcia bola realizovaná z grantového projektu „Spoznajme sa“ a zblížme sa s komunitou v Nitre. Zájazdu sa zúčastnilo 52 osôb, z toho 23 odídencov z Ukrajiny.

Prvú skupinu odídencov a našich členov na návštevu kaštieľa mal na starosti p. Duchoň. Prezreli  si všetci veľký okruh kaštieľa Sv. Anton, ktorý mal 26 historických miestností, kaplnku a poľovnícku expozíciu. Sprievodkyňa nám zaujímavo a výstižne porozprávala o jednotlivých miestnostiach a aj o zariadení miestnosti, obrazov a celého historického spôsobu života majiteľov kaštieľa. Pre ukrajinských odídencov boli k dispozícii podrobné preklady z prehliadky v ruskom jazyku, popis v každej miestnosti prečítala všetkým účastníčka zájazdu z odídencov.

Druhú časť našich členov mala na starosti vedúca zájazdu p. Bratková a predsedníčka zväzu p. Všelková. Všetci si vyšliapali po strmom kopčeku na vrch kalvárie a cestou sa zastavili pri jednotlivých kaplnkách. Banskoštiavnická Kalvária je najkrajším objektom tohoto typu v Európe s krásnym výhľadom na celé mesto z veže horného kostola. Prezreli si aj vnútorné priestory kostola.

Po absolvovaní oboch prehliadok sme sa všetci presunuli do centra mesta na kvalitný spoločný obed. Po spoločnom obede bol voľný program na prehliadku historickej časti mesta. Niektoré malé skupinky si pozreli námestie sv. Trojice, stenu so 7 znakmi banských miest, betlehem a ostatné kultúrne pamiatky tohoto historického mesta. Niektorí navštívili kaviarne s dobrou kávou a osladili si život zákuskami.

A znovu všetci odchádzali z mesta Banská Štiavnica s príjemnými pocitmi, nabití historickou energiou a s účelne prežitým dňom. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom zájazdu za ukážkovú dochvíľnosť, toleranciu, komunikáciu medzi národmi a celkovú spokojnosť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Terézia Bratková
členka správnej rady
ZZP NK  v Nitra


Kurz paličkovania 2023

Naša organizácia ZZP NK, o. z. v Nitre zabezpečuje podľa grantového programu a plánu  piatu akciu s našimi členmi a odídencami z Ukrajiny „Kurz paličkovania 2023“.

Kurz pre odídencov prebiehal od 26. 9. 2023 od 12.00 hod. do 15.00 hodiny každý utorok v priestoroch budovy Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, kde máme prenajaté priestory. Plánovaný počet osôb je 5 našich členov a 5 odídencov z UA. Naše členky - paličkárky z Lehoty a Nitry ušili z látky návleky na valec aj s vrchným poťahom, čo je bonus pre krúžok, nemuseli sme ich kupovať. Priadzu pre paličkovanie a drevené paličky mal zväz k dispozícii. Ďalšie materiály potrebné pre paličkovanie boli riešené sponzorom. Zabezpečili sme otočné stojany 6 ks pre paličkovanie z grantových financií z Českej republiky a občerstvenie na jednotlivých hodinách kurzu. Naše paličkárky si osvojujú jednotlivé väzby paličkovania, napríklad dierková, plátenková viac druhov, plátenko s ažurkou a s retiazkou, polpárová väzba (trošku nás potrápila), spájanie úpletov a teraz sa začíname venovať technike lístočky, ktoré sú veľmi náročné a musia sa robiť s veľkým citom, no určite nás riadne potrápia kým sa ich naučíme správne robiť. Chcel by som, aby si každá paličkárka urobila do Vianoc paličkované ozdoby na svoj vianočný stromček. Ak sa naučíme v kurze základné väzby paličkovania, môžeme sa pustiť do náročnejších čipkárskych prác možno pod vedením skúsených paličkárok, ktorých je už v Nitre veľmi málo.

Paličkovaná čipka je ručná práca, ktorá sa tvorí na textilnom valci vyplnený pilinami, hoblinami. Valec je položený na rôznych jednoduchých stojanoch alebo na otočnom stojane na paličkovanie. Na zhotovenie čipkárskych prác sa používajú drevené paličky, na ktorých je navinutá priadza. Šikovnými rukami paličkárok sa tvoria rôzne čipky, záložky do kníh, obrázky, vianočné alebo veľkonočné ozdoby, obrazy, atď. Paličkovanie robili muži, ženy, ale učili sa aj deti, ktoré v dávnych časoch pomáhali rodičom zarábať peniaze na živobytie.

Ing. Pavol Duchoň
člen správnej rady
ZZP NK v Nitre


Kultúrne podujatie „Úcta k starším“

Naša organizácia ZZP NK, o. z. v Nitre pripravila v Kultúrnom centre Zobor,  Svätourbanská ulica 31, Nitra 19. 10. 2023  z grantového projektu „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“ dôstojnú akciu s posedením „Úcta k starším“. Pozvali sme naších členov, ktorí pripravovali niektoré z horeuvedených akcií, a ktorí boli aktívni v tomto roku v základných organizáciách. Pozvali sme tiež odídencov z Ukrajiny a niektorí sa už zúčastnili na viacerých nami poriadaných akciách. Osobne boli pozvaní hostia z Nitrianskej komunitnej nadácie v Nitre a z mestského úradu mesta Nitra.

V úvode zahrajú žiaci zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, slovensko-ukrajinské duo. V programe vystúpia pozvaní slovenskí a ukrajinskí hostia so svojimi piesňami.

Účastníci podujatia sa majú možnosť zabaviť v tanci pod vedením diskdžokeja DJ z Lehoty.

O občerstvenie je postarané aj z domácimi pečenými slovenskými a ukrajinskými zákuskami, a k tomu aj dobrá večera.

Nech si z tejto akcie pre starších všetci účastníci zachovajú len najkrajšie spomienky.

Toto je posledná šiesta akcia z grantového programu “Spoznajme sa” a nášho úspešného projektu  “Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre".

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a organizácie UNICEF.

Záverom, by som sa chcel poďakovať naozaj všetkým našim členom aj nečlenom (dobrovoľníkom), ktorí pomáhali a pripravovali jednotlivé akcie, všetkým odídencom z Ukrajiny a zástupcom organizácií, ktorí boli spojení s týmto projektom. Môžem už teraz povedať, že projekt bol zaujímavý, s rôznymi akciami náročnými na organizáciu. Obohatil nás o ukážkové správanie v novoutvorených kolektívoch so vzájomnou toleranciou, vytvorili sa aj osobné kontakty a hlavne, že boli podľa vyjadrenia účastníkov všetci spokojní!!!

Ing. Pavol Duchoň
člen správnej rady
ZZP NK v Nitre

top