Skip to main content

Komunikácia je dôležitá

| Niki | aktuality
298 videní

Podľa odhadov žije na Slovensku 6 000 moslimov, oficiálne čísla sú však menšie.

V roku 2011 sa k islamu prihlásilo 1 934 obyvateľov Slovenska. Podľa sčítania ľudu z roku 2021 žije na Slovensku celkovo oficiálne 3 862 slovenských moslimov. Islamská nadácia na Slovensku sa ale domnieva, že niektorí moslimovia sa nesčítali. Či už zo strachu, nedôvery alebo z ľahostajnosti. Samotná nadácia k januáru 2022 odhaduje, že na Slovensku môže žiť až 6-tisíc moslimov. Najviac ich, podľa sčítania z roku 2021, žije v Bratislavskom kraji (1 181), ďalej v Nitrianskom kraji (462) a v Košickom kraji (445).

Medzináboženský a medzikultúrny dialóg

Na nedávne podujatie na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre venovanému interkultúrnemu dialógu medzi Európou a Blízkym východom zavítal aj riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku. „Akákoľvek komunikácia medzi kultúrami je pre mňa veľmi dôležitá. Naša nadácia, je okrem iného, veľmi aktívne zapojená do medzináboženského a medzikultúrneho dialógu. Preto som uvítal šancu a prišiel som do Nitry,“ vysvetlil svoju účasť na podujatí riaditeľ nadácie Mohamad Safwan Hasna.

Slovensko je domov

Islamská nadácia na Slovensku funguje od roku 1999 a medzi jej pravidelné aktivity patrí poskytovanie duchovnej a náboženskej podpory moslimom. „Veľmi aktívne komunikujeme aj s predstaviteľmi iných náboženstiev, najmä s predstaviteľmi kresťanstva a judaizmu. Poskytujeme aj odbornú pomoc študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí píšu o islame a o témach, ktoré súvisia s regiónom Blízkeho východu,“ doplnil Mohamad Safwan Hasna. On sám žije na Slovensku už veľmi dlho, hovorí plynule po slovensky a tvrdí, že sa mu tu žije dobre. „Pretože som si zvykol. Som ženatý, mám tu rodinu, považujem Slovensko za môj domov,“ dodal.

 
top