Skip to main content

Škola sa začala aj pre ukrajinských odídencov

| Niki | aktuality
284 videní

Takmer stovka detí bola umiestnená do základných aj materských škôl

Situáciu s odídencami z Ukrajiny rieši Nitra veľmi aktívne. Ako druhé mesto na Slovensku má s UNICEF-om spracovaný workplan a vytvorenú platformu organizácií ako UNHCR, UNICEF, Slovenská humanitná rada, NKN a Mesta Nitra na to, aby sa odídencom zabezpečovali služby, ktoré nedokážu zabezpečiť inštitúcie v rámci svojich kompetencií. V oblasti školstva táto platforma úzko spolupracuje s riaditeľmi nitrianskych škôl, s odborom školstva na mestskom úrade v Nitre, ale aj s regionálnym úradom školskej správy. „Snažíme sa zaraďovať deti do škôl, integrovať ich a vytvárať systém, aby nenastalo, že dieťa sa zapíše do školy, no prestane tam chodiť,“ hovorí Ivona Fraňová, koordinátorka integrácie cudzincov mesta Nitra. Tým, že odídenec nie je na Slovensku natrvalo, a ani netuší, ako dlho tu bude, často sa stane, že dieťa zapíše do školy, no to do nej následne nechodí. Minulý školský rok mali deti ukrajinských odídencov zapísané v našich školách veľa vymeškaných hodín. „Cez leto sme sa s deťmi snažili pracovať, chodili pravidelne na naše aktivity. Situáciu mierne skomplikovalo to, že mestské zastupiteľstvo zrušilo bezplatné cestovanie pre odídencov. Veľa deťom to skomplikovalo možnosť navštevovať školu, ak ju nemajú blízko svojho bydliska. Je pre nás priorita vyriešiť, ako cestovné preplatiť, aby mali motiváciu naďalej chodiť do školy,“ dodáva Fraňová. Školská dochádzka aj naďalej pre deti odídencov z Ukrajiny nie je povinná. Predbežne je však schválené, že by mala začať platiť od nasledujúceho školského roka.

 
top