Skip to main content

Liga za duševné zdravie na pomoc odídencom z Ukrajiny

| COMIN | aktuality
726 videní

Vážení Ukrajinci z mesta Nitra!

Sociálno-psychologická Liga za duševné zdravie v Nitrianskom kraji vás rada privíta a pomôže. Služba vznikla na pomoc ukrajinským utečencom, ktorí našli útočisko na Slovensku v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. V rámci služby Liga poskytuje sociálno-psychologickú pomoc utečencom umiestneným na území Nitrianskeho kraja.

informácia v ukrajinskom jazyku

Tím Ligy za duševné zdravie tvoria: psychológovia, učitelia, sociálni pracovníci pre prácu so všetkými kategóriami obyvateľstva (deti, rodičia, tínedžeri, dôchodcovia).

Môžete sa na nich obrátiť prostredníctvom individuálnych a skupinových konzultácií (psychologické poradenstvo - poskytovanie psychologickej pomoci, psychologickej podpory, realizujú psychologické tréningy v skupine. Počas tréningu si účastníci v praktických situáciách vytvárajú názory a precvičujú zručnosti a rozvíjajú svoje schopnosti.

Poskytované služby sú bezplatné.

Ak sa chcete lepšie spoznať, zlepšiť si náladu, máte určité ťažkosti, niečo vás trápi, alebo sa zaujímate o psychológiu a mnoho iného, vitajte v našej Lige za duševné zdravie.

Kvalifikovaní špecialisti vám poskytnú konzultácie, pomôžu vám nájsť odpovede na vaše otázky a posilnia vaše duševné zdravie.

Ďalšie informácie budeme publikovať na tejto stránke a sociálnej sieti facebook.

Kontaktné čísla pre viac informácií

pre Nitriansky región: 

Olha Mavrova (pondelok až piatok 09.00-16.00)

+421910915618

Olha Bzkova (pondelok až piatok 09.00-16.00)

+421910468456

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ НОН-СТОП БЕЗКОШТОВНО:  0800 222 450

Ponuka  kurzov

1. Hodiny pre predškolákov a mladších školákov vo veku 5-11 rokov v technikách rozprávkovej terapie a arteterapie.

 • Strach detí. Strach zaspať, strach z tmy, strach z cudzích ľudí.
 • Agresivita. Všetky druhy agresívneho správania.
 • Úzkosť.
 • Časté zmeny nálady.
 • Ťažkosti v komunikácii u dieťaťa. Neschopnosť nadviazať priateľstvo, časté hádky s inými deťmi. Dieťa sa bojí stretnúť a začať komunikovať s inými deťmi.
 • Odstúpenie dieťaťa.
 • Sklon dieťaťa k vrtošivému správaniu a túžba upozorňovať na seba. Sklon k záchvatom hnevu.
 • Ťažkosti s adaptáciou v škôlke, škole a inom novom kolektíve.
 • Dieťa sa často stáva objektom urážok a útokov. • Slabý záujem o učenie.
 • Rodinné ťažkosti. Rozvod rodičov, samostatné bydlisko jedného z rodičov, rozpad rodiny.
 • Prítomnosť brata alebo sestry v rodine. Žiarlivosť a iné negatívne pocity voči nemu.
 • Hodiny o adaptácii na školu: (pozornosť, pamäť, myslenie)
 • Motorické aktivity na čerstvom vzduchu, spoločenské hry.

2. Komunikačný klub pre tínedžerov

 • Miesto, kde sa môžete stretnúť, spoznať a pokecať v uvoľnenej atmosfére
 • Počúvajte svoj rodný jazyk a hrajte známe hry („Mafia“, „Dixit“, „Uno“, „Svintus“)
 • Získajte dobrú náladu
 • Vonkajšia aktivita
 • Získajte podporu vo všetkých otázkach (vzdelávanie, komunikácia, vzťahy s rovesníkmi, rodičmi, adaptácia na Slovensku)
 • zúčastňovať sa kurzov (sebadôvera, ako sa vysporiadať s agresivitou, ako si nájsť priateľov, hry s kariérnym poradenstvom.

Témy tréningových hodín:

Tréning pre tínedžerov „Viem si riadiť svoj život“.

Obsahuje 8 lekcií.

 1. Ako si stanoviť ciele a dosiahnuť ich.
 2. Time management. Ako manažovať svoj čas a všetko zvládať.
 3. Zvýšte sebavedomie a sebadôveru.
 4. Formovanie aspektov vedenia. Ako to urobiť správne a prečo je to potrebné.
 5. Komunikačné schopnosti. Zoznámte sa, komunikujte, získajte priateľov.
 6. Vytváranie sietí. Sila užitočných známostí. Ako vyťažiť z komunikácie maximum.
 7. Učím sa učiť. Zručnosti efektívneho učenia. Naučte sa čo najviac vedomostí za minimálny čas. Bez preťaženia a starostí.
 8. Navrhovanie vlastnej pokladnice zručností. Zhrnutie.

Školenie kariérneho poradenstva pre tínedžerov.

Obsahuje 4 lekcie.

 1. Definujeme vlohy a schopnosti. Identifikácia vedúcej oblasti činnosti.
 2. Práca s mapou povolaní.
 3. Spájame naše túžby a situáciu na trhu práce. Ako neurobiť chybu pri výbere.
 4. Vyrábame našu profesijnú orientačnú kartu. Dostávame zoznam 2 hlavných a 3 doplnkových povolaní.

Školenie pre tínedžerov Komunikačné zručnosti.

Obsahuje 6 aktivít pre tínedžerov, ktorí:

 • nemajú priateľov a cítia sa osamelo,
 • chcú sa v tíme cítiť sebavedomo,
 • majú ťažkosti pri stretnutí s ľuďmi. Alebo sa vzájomnému spoznávaniu vyhýbajú vôbec,
 • hanbia sa obhajovať svoj názor,
 • často sa hádajte s priateľmi a rodičmi,
 • považujú sa za hanblivých, úzkostných a neistých,
 • mať veľa známych a priateľov online. A v reálnom živote takmer s nikým nekomunikujú.

Každá lekcia pozostáva z praktických cvičení. To vám umožní rozvíjať a upevňovať efektívne komunikačné zručnosti.

Tréning pre tínedžerov. Východiská z konfliktu.

Obsahuje 8 lekcií.

 1. Čo sú konflikty a prečo vznikajú. Typy konfliktov.
 2. 5 konfliktných jazykov. Definujeme svoj typ správania v konflikte
 3. Spôsoby riešenia konfliktných situácií
 4. Sebavyjadrenie. Učíme sa hovoriť bez agresie
 5. Ako povedať „Nie“
 6. Umenie argumentovať. Ako slušne a bez konfliktov obhájiť svoj názor
 7. Koridor kritiky. Rozvoj odolnosti voči stresu v konfliktných situáciách
 8. Organizovanie osobnej cestovnej mapy konfliktného správania.

3. "Rodinný klub"

Miesto, ktoré je zaujímavé pre celú rodinu.
U nás je to teplé, zaujímavé, oduševnené a užitočné. Veľa aktivity, prístup k novým, vzrušujúcim triedam a zaujímavým a užitočným informáciám. Atmosféra je teplá a podporujúca. Príležitosť uvoľniť sa a odhaliť svoje pocity a emócie. More pozitivity a podpory.

 • Spoznáte nových zaujímavých ľudí a dobre sa zabavíte
 • Budete si môcť osvojiť užitočné zručnosti a vedomosti
 • Dostanete podporu v témach, ktoré sú pre vás dôležité
 • Nájdete odpovede na zložité otázky

Témy našich užitočných a zaujímavých stretnutí
Ako pomôcť svojim obľúbeným študentom:

 • rodičia prvákov ako sa adaptovať na učenie
 • Vrátiť motiváciu učiť sa a zlepšiť akademický výkon
 • Online vzdelávanie. Všetky pasce a ťažkosti
 • Šikanovanie v škole. Čo mám robiť?
 • Osobitosti učenia v slovenskej škole
 • Rozvíjame schopnosti dieťaťa
 • Denný rozvrh študenta a úroveň pracovného zaťaženia
 • Adaptačné ťažkosti v škole, škôlke
 • Vzťahy medzi dieťaťom a rodičom a v rodine
 • ako zostať pre svoje dieťa oporou a centrom sily
 • Kde vziať rodičovský zdroj, keď sa zdá, že už niet síl
 • Ako komunikovať s deťmi bez hádok, agresivity a konfliktov
 • Učíme sa rozumieť tínedžerom a byť s nimi priateľmi
 • Ak dieťa prejavuje agresiu, čo robiť
 • Ak je dieťa úzkostné a plaché
 • Ťažkosti v rodinných vzťahoch
 • Ako vrátiť pokoj do rodiny a šťastných rodičov

Kruh ženskej sily:

Možnosť získať podporu a pochopenie, nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Spoznajte svoje skryté schopnosti a naučte sa ich používať.

 • Ako prežiť stratu rodinného hniezda
 • Ako vidieť a prijímať nové príležitosti na novom mieste
 • Ako si udržať rodinu na diaľku
 • Ako sa o seba postarať počas vážnych skúšok
 • Ako sa vyrovnať s úzkosťou, neistotou, pocitom viny
 • Čo robiť so svojím hnevom a agresivitou
 • Buďte pre svoje deti oporou a podporou
 • Ako znovu získať chuť starať sa o seba a prečo je to pre ženu dôležité
 • Nájdite rovnováhu medzi rôznymi stavmi. Som žena. Som matka, som dcéra, som zamestnankyňa.
 
top