Skip to main content

Národné víza

obsah:

Každý cudzinec môže na území SR podať žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Príslušné na prijatie žiadosti je Oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom.

Oddelenie azylu PZ Humenné

Nemocničná 1

066 01 Humenné
tel: +421 96182 3241 

V prípade, ak cudzinec vstupuje na územie SR cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode alebo v tranzitnom priestore letiska.

Medzinárodná ochrana sa poskytuje vo forme azylu, ak má žiadateľ opodstatnené obavy z prenasledovania v krajine pôvodu, alebo vo forme doplnkovej ochrany, v prípade reálnej hrozby vážneho bezprávia.  O poskytnutí medzinárodnej ochrane rozhoduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Azyl je udelený žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl je možné udeliť aj z humanitných dôvodov a z dôvodu zlúčenia rodiny.

Doplnková ochrana sa poskytne žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia.

V prípade, ak potrebujete viac informácii, kontaktujte COMIN centrum.

informácie pripravujeme

Pokračovať v čítaní

Ubytovanie v Nitre

obsah:

Ak ste utiekli pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny a hľadáte ubytovanie v Nitre, obráťte sa, prosím, na Okresný úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, telefónne číslo 037/6549321, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo si vyhľadajte ubytovanie cez oficiálnu stránku Ministerstva dopravy SR: https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Odporúčané ubytovanie v Nitre (platené)

Príspevok na ubytovaniezákladné informácie platné od 1.7.2024 Príspevok sa poskytne oprávnenej osobe za ubytovanie odídenca a) počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,b) ktorý je zraniteľnou osobou. Zraniteľnou osobou sa rozumie a) člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,b) osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím,c) osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,d) jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku/fyzická...

Pokračovať v čítaní

deti a mládež

obsah:

PROJEKT UKRAJINSKÝ ŽIAK

Nedávno sme vás informovali o projekte Digitálny žiak.

Nové informácie o projekte Digitálny žiak pre ukrajinských žiakov nájdete tu...

Prinášame nové aktuálne podrobné informácie o projekte pre ukrajinských žiakov.

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

digitálny žiak


FORMULÁR SO ŽIADOSŤOU O ZARADENIE ŽIAKA DO ŠKOLY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s UNHCR a UNICEF pripravili pre deti rodičov odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem o ich zaradenie do našich škôl, formulár, ktorý nájdete na stránke UNHCR:

Appointment request for CASH for Education in Slovakia and enrolment support (unhcr.org)


Deti s poskytnutým dočasným útočiskom majú nárok na bezplatné vzdelávanie v materských, základných a stredných školách na Slovensku.

Materské školy

Materské školy v meste Nitra momentálne nemajú žiadne voľné kapacity na prijatie detí s poskytnutým dočasným útočiskom.

Príprava detí na školu 2023

Základné školy

Výučba detí

Každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc pri učení, vypracovať domáce úlohy z ukrajinských alebo slovenských škôl, pripojiť sa online na štúdium v ukrajinskej škole, môže prísť do centra COMIN 13:30-15:30 a získať potrebnú pomoc.

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do základnej školy

Pred zápisom do školy musí mať dieťa poskytnuté dočasné útočisko v SR a musí absolvovať zdravotnú prehliadku u príslušného detského lekára.

Dieťa je možné zapísať do základnej školy:

Základná škola
Krčméryho 2
Nitra 94901

tel: +421 37 7720679
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://zskrcmeryho.edupage.org/contact/

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do špeciálne základnej školy

V Nitre sa nachádza viacero základných škôl, ktoré prijímajú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Pred nástupom do špeciálnej základnej školy zákonný zástupca dieťaťa kontaktuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
J. Vuruma 2
949 01 Nitra

tel: 037/6554245-6-7
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V centre vyšetria dieťa a odporučia vhodnú špeciálnu školu, ktorá dieťa príjme.

Stredné školy

V prípade záujmu o štúdium na strednej školy musí zákonný zástupca dieťaťa kontaktovať priamo riaditeľa strednej školy, ktorý ho informuje o podmienkach prijatia do školy.

Zoznam stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

zobraziť zoznam stredných škôl


Vysoké školy

V Nitre sa nachádzajú dve vysoké školy: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska Univerzita. V prípade záujmu o štúdium na vysokej škole v Nitre musí odídenec kontaktovať priamo vybranú vysokú školu:

Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

tel.: 037/6408 111
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://www.ukf.sk/

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra-Chrenová

tel.: 037/641 41 11

https://www.uniag.sk/

Uznávanie dokladov o vzdelaní

V prípade ak na účely štúdia je potrebné predložiť uznaný doklad o vzdelaní, kontaktujte prosím Regionálny úrad školskej správy v Nitre alebo priamo COMIN.

Regionálny úrad školskej správy
Jozefa Vuruma č.1
Nitra 949 01

tel: 037/32 26 406
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

https://www.russ-nr.sk/

vzdelávanie materské školy základné školy stredné školy vysoké školy Materské školy Materské školy zobraziť viac Základné školy Základné školy zobraziť viac Stredné školy Stredné školy zobraziť viac Vysoké školy Vysoké školy zobraziť viac klub aktivity zobrazit klub aktivity detský kútik a predškolský klub zobraziť detský kútik a predškolský klub SÚVISIACE INŠTITÚCIE Regionálny...

Pokračovať v čítaní

Zamestnanie

obsah:

Každý odídenec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa môže na Slovensku zamestnať bez potreby ďalších povolení. Zamestnaný môže byť formou pracovného pomeru – uzavretím pracovnej zmluvy, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

Zamestnávateľ, ktorý zamestná odídenca, má povinnosť o začatí a skončení zamestnávania cudzinca do 7 pracovných dní informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom formulára INFORMAČNÁ KARTA. K formuláru pripojí kópiu pracovnej zmluvy/dohody zamestnanca a kópiu dokladu o dočasnom útočisku.

INFORMAČNÁ KARTA I (dokument WORD)

INFORMAČNÁ KARTA II (dokument WORD)

Pracovné poradenstvo

Pracovné poradenstvo odídencom poskytuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Štefánikova trieda 88
94901 Nitra

tel: 037/2440 317

Podmienky poskytovania poradenstva:

  • štatút odídenca
  • registrácia na Úrade práce ako odídenec hľadajúci si zamestnanie
  • vyplnenie žiadosti

stiahnuť žiadosť (dokument WORD)

Rozsah a obsah poradenstva:

Poradenstvo je poskytované v rozsahu 9 hodín (3 stretnutia). Pracovné poradenstvo zahŕňa osobné aj skupinové konzultácie, ktorých obsahom je pomoc pri hľadaní a oslovovaní potenciálnych zamestnávateľov, pomoc pri vypracovaní životopisu, informácie o ďalšom vzdelávaní, pomoc pri riešení prekážok brániacich integrácii a ďalšie.

Formulár žiadosti o pracovné poradenstvo

Viac informácii je dostupných na stránke UPSVAR

zobraziť ďalšie informácie

Rekvalifikačné kurzy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v rámci pomoci odídencom pri zaradení sa na trh práce poskytuje finančné príspevky na rekvalifikačné kurzy. Pre viac informácii je potrebné kontaktovať

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Štefánikova trieda 88
94901 Nitra

tel: 037/2440 317

lokalita Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra: Blue Dot COMIN úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 48.3059,18.0868 centrovacia položka 48.3064,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.3029,18.0831 URAD PRÁCE sociálnych vecí a rodiny Štefánikova trieda 86, Nitra SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ústredie...

Pokračovať v čítaní

sociálna pomoc

obsah:

Dávku v hmotnej núdzi vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda 88, Nitra

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 037/2440 317

Úradné hodiny UPSVaR

 Pondelok 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 Utorok 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 Streda 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 Štvrtok nestránkový deň
 Piatok 08:00 - 12:00

Výška dávky v hmotnej núdzi od 1. 10. 2023

  84,90 € mesačne, ak ide o jednotlivca,
161,40 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
147,50 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
220,70 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
235,70 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
297,50 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Výška príspevku pre dieťa od 1. 10. 2023

23,70 € mesačne pre zákonného zástupcu dieťaťa, na podporu výchovy a vzdelávania dieťaťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku.


Dotácie osobám so závažným zdravotným postihnutím

300,- EUR mesačne pri stupni závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa od 40-59%
508,- EUR mesačne ak je výsledkom posúdenia stupeň postihnutia 60% alebo viac

Ďalšie informácie nájdete na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na tomto odkaze...

Pre utečencov, ktorí dostávajú hotovostnú finančnú pomoc od úradu UNHCR Úrad UNHCR vás žiada, aby ste sa do 15. septembra 2022 dostavili do najbližšieho registračného centra overiť svoje údaje. Toto overenie sa týka najmä osôb, ktoré sa zaregistrovali na príjem finančnej pomoci u slovenských úradov (ÚPSVaR) a doteraz neaktualizovali svoje údaje u úradu UNHCR. viac informácií FINANČNÁ POMOC UNHCR A UNICEF UNHCR a UNICEF podporia ukrajinské rodiny jednorazovým finančným príspevkom na...

Pokračovať v čítaní

materiálna a potravinová pomoc

obsah:

COMIN

adresa: Cintorínska 5, Nitra

kontakt: 0947 924 753

vydávajú: vydávanie pomoci dočasne zastavené

Bus: centrum mesta


Podaj mi ruku

adresa: Nitrianska tržnica

kontakt: p. Alena Letková
tel: 0911 621 968

vydávajú a zbierajú: detské oblečenie, oblečenie pre dospelých, hračky. Potravinami Podaj mi ruku nedisponuje, len čerstvé pečivo.

kedy: pondelok-štvrtok od 10.00-16.00 a piatok od 9.00-17.00 (vo sviatok sa nepracuje)

Bus: centrum mesta


Centrum pre rodinu

adresa: Paula Straussa – oproti vchodu do kostola (pri Bille)

Centrum pre rodinu Nitra aktívne pomáha občanom Ukrajiny od marca 2022. V hale pri kostole na Klokočine pomáha materiálne i informačne. Pre ukrajinskú komunitu okrem vecí a oblečenia viac ako dva roky poskytovalo potraviny i drogériu, ktorú po opadnutí vlny solidarity zabezpečovali z rôznych grantov.

Vzhľadom na možnosti centra a kapacity od 5.4.2024 zaviedli zmeny. Nákupy potravín a drogérie už nebudú môcť vykonávať, naďalej budú pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú formou dobročinnej burzy.

Každý kto príde do haly, si môže v otváracích hodinách (po 10.00 -12.00, streda 16.00 -18.00, pia 10.00 -12.00) za minimálny príspevok vybrať veci do domácnosti, šaty, obuv, knižky, doplnky a podobne. 
Tento spôsob je naďalej silnou sociálnou pomocou a napomáha udržateľnosti činnosti Centra pre rodinu. Naďalej v rámci možností v hale informujú aj o možnostiach pomoci, alebo ju sprostredkovávajú.
Centru pre rodinu môžete poslať propagačné materiály, ak by ste tejto komunite chceli komunikovať niečo z vašich aktivít, v hale tieto ponuky zverejňujú. Zároveň Centrum pre rodinu občanov Ukrajiny pozýva na akcie, ktoré organizuje v rámci svojej činnosti.

kontakt: p. Šmitalová
tel: 0904 185 993

k dispozícii za dobročinný príspevok: oblečenie, periny, vankúše, obuv, detské potreby, hračky, drobné spotrebiče a doplnky do domácnosti, domáce textílie, kuchynské potreby - riady, príbory, hrnce…, v prípade dostupnosti čerstvé pečivo.

kedy: pondelok od 10:00 - 12:00,  streda od 16:00 - 18:00,  piatok  od  10:00 - 12:00 (vo sviatok sa nepracuje)

Bus: 6, 7, 9, 24, 26, 32, 99 (autobusová zastávka- Klokočina - Poliklinika)

Pravidlá pre pomoc v ukrajinskom jazyku: stiahnuť tu


Diecézna Charita

adresa: Samova 4

tel: 037 / 77 21 792

vydávajú: vydávanie pomoci dočasne zastavené

kedy: pondelok od 8.00 do 14.00 hod.  (vo sviatok sa nepracuje)

Bus: 7, 17, 30 (autobusová zastávka - Divadlo Andreja Bagara)

miesta materiálnej pomoci: Blue Dot COMIN miesto pomoci 48.3167,18.0919 centrovacia položka 48.3064,18.0824 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.3302,18.0976 KULTÚRNE CENTRUM ZOBOR materiálna pomocSTREDA 09:00 - 19:00 ŠTVRTOK 09:00-17:00 Svätourbanská 104/31, Nitra - Zobor 48.3022,18.0658 CENTRUM...

Pokračovať v čítaní

Zdravotná a psychologická pomoc

obsah:

Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci ľudia na úteku pred vojnou (aj osoby bez štatútu odídenca).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravilo rozsah zdravotnej starostlivosti

  • pre dospelé osoby, ktoré majú poskytnuté dočasné útočisko tak, ako je uvedené v § 2 a §3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - teda v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti.
  • pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko tak, ako je uvedené v § 2, §3 a §7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - teda v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti vrátane kúpeľnej starostlivosti.

V prípade, že sa človek na úteku na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda, je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie. Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk), vyplní prihlášku a preukáže sa svojou pracovnou zmluvou. Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane plánovanej. Nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom so štatútom odídenec/dočasné útočisko: rodič poisťovni predloží doklad o štatúte dieťaťa + jeho rodný list a vypíše si prihlášku na poistenie.

Kde hľadať zdravotnú pomoc

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každá všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým pobytom, prechodným pobytom a dočasným útočiskom v danom zdravotnom obvode.

Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte?

Na stránke Kto je môj lekár? (zdravotné obvody), Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk) stačí zvoliť druh ambulancie a napísať názov mesta/obce a presnú adresu, na ktorej bývate. Od 1.7.2024 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s odídencom, ktorý spadá do jeho určeného zdravotného obvodu.
Môžete tu nájsť ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, pre deti a dorast, gynekologické ambulancie či zubné ambulancie.
Lekárov - špecialistov môžete nájsť cez službu https://www.najdilekara.sk/.

V prípade osobitnej potreby a na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa ministerstvo hradí aj poskytnutie ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne informácie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre ODÍDENCOV z Ukrajiny nájdete na stránke VŠZP: https://www.e-vuc.sk/nsk.html?page_id=409

Pohotovostnú zdravotnú starostlivosť v meste Nitra zabezpečuje:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
HELLP, s.r.o.
Špitálska 13
949 01 Nitra
Tel. kontakt pevná linka: 00421 37 654 55 64

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 22.00
Utorok 16:00 – 22.00
Streda 16:00 – 22.00
Štvrtok 16:00 – 22.00
Piatok 16:00 – 22.00
Sobota 07.00 – 22.00
Nedeľa 07.00 – 22.00
Sviatok 07.00 – 22.00

Pohotovostná služba pre deti:
Špitálska 6 (areál fakultnej nemocnice Nitra)
949 01 Nitra
Tel. kontakt pevná linka: 00421 37 654 52 94

Mobil: 00421 919 361 425

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 22.00
Utorok 16:00 – 22.00
Streda 16:00 – 22.00
Štvrtok 16:00 – 22.00
Piatok 16:00 – 22.00
Sobota 07.00 – 22.00
Nedeľa 07.00 – 22.00
Sviatok 07.00 – 22.00

Zubno-lekárska pohotovosť:
Špitálska 6 (areál fakultnej nemocnice Nitra)
949 01 Nitra

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 19.00
Utorok 16:00 – 19.00
Streda 16:00 – 19.00
Štvrtok 16:00 – 19.00
Piatok 16:00 – 19.00
Sobota 08.00 – 13.00
Nedeľa 08.00 – 13.00
Sviatok 08.00 – 13.00

V prípade, ak potrebujete zdravotnú konzultáciu, môžete sa obrátiť na:

  • Linku zdravia +421-2-21025075, ktorá je k dispozícii v ukrajinčine denne 7:00 – 19:00. Konzultácia je bezplatná. Viac informácii nájdete na stránke https://www.ua.diagnose.me/diagnoseme/uk/ (SK/UA/EN)
  • mobilnú aplikáciu myTeleDoc, ktorá poskytuje lekárske video konzultácie v ukrajinčine a ruštine denne 6:00 – 22:00 (podrobný návod)

Informácie pre tehotné ženy z Ukrajiny

Stránky s prehľadom dostupných informácií, zdrojov a kontaktov, ktoré môžu pomôcť tehotnej žene utekajúcej pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

https://www.spoluvtom.sk/mama-mame/

Lekárne a zdravotnícke výdajne v okrese Nitra

Zoznam lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v okrese Nitra:

Nitra, Lekárne a výdajne ZP, Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk)

zobraziť stránky


Zoznam pohotovostných lekárni v okrese Nitra:

Lekárenská pohotovostná služba v NSK, Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk)

zobraziť stránky


Ak máte v telefóne GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a potrebujete zistiť najbližšiu nemocnicu, ambulanciu pohotovosti alebo najbližšiu lekáreň môžete použiť aplikáciu:

Nábrežie mládeže, 949 01 Nitra-Chrenová, otvorenalekaren.sk

zobraziť aplikáciu


Zariadenia, poskytujúce psychologickú a duševnú pomoc:

1) Blue Dot COMIN, ul. Cintorínska 5

Bližšie informácie:

t. č.: +421 911 055 889

2) Centrum Slniečko, ul. Bottova 32/A

Bližšie informácie:

https://centrumslniecko.sk/

3) Ambulancia klinickej psychológie v Nitre, ul. Pivovarská 1

Bližšie informácie:

https://www.psychologianitra.sk/nas-tim

4) CPP - Centrum poradenstva a prevencie v Nitre, ul. J. Vuruma 2

Bližšie informácie:

https://www.cppnitra.sk/

5) ŠCPP - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Nitre, ul. Kollárova 4

Bližšie informácie:

http://www.scpp-nitra.sk/

6) Slovenská katolícka charita v Nitre, ul. Samova 4

Bližšie informácie:

https://www.charita.sk/

7) IPčko (KAČKO) - ID klub v Nitre, ul. Štefánikova trieda 15

Bližšie informácie:

https://ipcko.sk/kacko/

https://idklub.sk/


Pozrite si niekoľko našich videí 🎥


Psychologická pomoc pre deti z Ukrajiny

V slovenských školách a škôlkach pribudlo za posledné týždne množstvo detí z Ukrajiny, ktoré za sebou majú ťažké a traumatizujúce skúsenosti. Možno takéto deti máte aj vo svojom okolí, ak niektorým rodinám pomáhate, alebo ste ich ubytovali. Je preto dôležité vedieť, kde pre ne môžete nájsť odbornú psychologickú pomoc. Ak vo vašom vzdelávacom zariadení alebo aj celkovo vo vašom okolí máte deti alebo tínedžerov, ktorí potrebujú pomoc, neváhajte, prosím, kontaktovať naše centrum COMIN: +421 911 055 889

poloha zariadení zdravotnej starostlivosti: Blue Dot COMIN zubná pohotovosť pohotovosť dospelí pohotovosť deti 48.3044,18.0862 centrovacia položka 48.3025,18.0869 HELLP, s.r.o. ambulantná pohotovostná služba pre dospelých Špitálska 13949 01 Nitra 48.3020,18.0874 Pohotovostná služba pre deti Špitálska 6949 01 Nitra 48.3021,18.0872 zubno-lekárska pohotovosť Špitálska 6949 01 Nitra ...

Pokračovať v čítaní

Narodenie dieťaťa

obsah:

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke s poskytnutým dočasným útočiskom sa považuje sa za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska. O udelení dočasného útočiska rozhoduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
812 72 Bratislava

tel: 02/4341 4775
tel: 02/4825 4104
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Postup po narodení dieťaťa:

  1. narodenie dieťaťa do 20 dní rodič oznámi Migračnému úradu Ministerstva vnútra SR;
  2. na Migračný úrad Ministerstva vnútra SR rodič dieťaťa pošle emailom scanovú kópiu rodného listu a scanovú kópiu dokladu o dočasnom útočisku a kontaktné údaje (telefón, e-mail);
  3. pracovník procedurálneho odboru migračného úradu bude kontaktovať rodiča dieťaťa a vykoná s ním pohovor, alebo rozhodne o dočasnom útočisku bez pohovoru.
poloha súvisiacich inštitúcií na mape: Blue Dot COMIN cudzinecká polícia Úrad práce 48.3030,18.0862 centrovacia položka 48.3065,18.0825 Blue Dot COMIN kontaktné miesto pre cudzincov Cintorínska 5, 949 01 Nitra(2. poschodie, v budove je výťah) 48.2963,18.0866 CUDZINECKÁ POLÍCIAregistrácia Rázusova 7, Nitra(MHD č. 7) 48.3029,18.0831 URAD...

Pokračovať v čítaní

Predĺženie dočasného útočiska

obsah:

Vážení Ukrajinci,
ak chcete predĺžiť platnosť preukazu totožnosti, postupujte podľa tohto odkazu: https://portal.minv.sk.

Po zadaní aktuálneho rodného a identifikačného čísla sa vygeneruje doklad s QR kódom o dočasnom útočisku s novou platnosťou - 04.03.2025. Uložte si ho do telefónu alebo si ho vytlačte.

Na predĺženie dočasného útočiska nemusíte ísť na políciu.

SÚVISIACE INŠTITÚCIE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky kontakty na Oddelenia cudzineckej polície PZ v Slovenskej republike www.minv.sk/?ocp Oddelenie cudzineckej polície Nitra Rázusova 7, Nitraúzemná pôsobnosť OCP PZ Nitra – okres Nitra, Hlohovec, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakf0dd76e3d3b3f84d8a19dd8f5e86b638').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' +...

Pokračovať v čítaní

top