Skip to main content

Autobusová a vlaková doprava


Ukrajina a bezplatná preprava

Rodič - Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?

Postup na vytlačenie potvrdenia o návšteve cez EDUPAGE školy nájdete na tejto adrese....

dôležité zmeny od 1. 7. 2022

Informácie v ukrajinskom jazyku si môžete stiahnuť tu...

Základné pravidlá:

1. Nárok na bezplatnú prepravu, bez akejkoľvek výnimky veku, má osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti občana UA (občiansky preukaz, pas) a uplatňuje sa súčasne s a) osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK, alebo b) osobitným dokladom, ktorý preukazuje získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní.

2. Tieto osobitné doklady umožňujú získať bezplatný cestovný lístok na cestovanie vo vlaku a prímestskom autobuse.

3. Nárok na bezplatný lístok je v deň získania takéhoto osobitného dokladu a nasledujúce 4 dni.

4. Osobitný doklad SLOVAK HELP sa nevydáva osobám, ktoré vstúpia na územie SR opakovane za obdobie posledných 30 kalendárnych dní.

5. Nárok na bezplatný lístok sa vzťahuje na všetky vekové kategórie bez rozdielu: a) na všetky vlaky prevádzkované vo verejnom záujme Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. vo vozňoch 2. triedy. Nárok sa nevzťahuje na miestenku, lôžko a ležadlo a doplatok na vlak vyššej kategórie; b) na všetky prímestské autobusy prevádzkované vo verejnom záujme, okrem autobusov vyhradených prednostne na prepravu žiakov a študentov počas dní školského vyučovania (označené príslušným piktogramom).

Všetky ďalšie informácie si môžete stiahnuť tu...

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere občana Ukrajiny si môžete stiahnuť tu...


🚌 Mestská autobusová doprava

Mestská autobusová doprava Transdev Nitra od 1.9.2023 ukončila bezplatné poskytovanie MHD v Nitre pre odídencov z Ukrajiny.

aktualizované: 04.09.2023

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

TRANSDEV Nitra


ARRIVA Nitra


Železničná spoločnosť Slovensko


Autobusová doprava TURANCAR

top