Skip to main content

Najväčší veľtrh práce pre anglicky-hovoriacich expatov v ČR „Jobspin Job and Relocation Fair“

| COMIN | aktuality
417 videní

Organizátori veľtrhu práce a služieb pre expatov Jobspin Job and Relocation Fair, ktorého 20. pokračovanie prebehne v novembri v Ostrave očakávajú účasť vyše 500 návštevníkov z radov medzinárodných uchádzačov o prácu.

Jobspin Job and Relocation Fair (od roku 2016) je najväčší veľtrh práce a služieb pre anglicky hovoriacich cudzincov, čiže „expatov“ v Českej republike. Ostravský veľtrh prebehne v piatok 24.11.2023 v Ostrave City Campus, jedná sa o moderný nový priestor s oddelenými prednáškovými miestnosťami. „Vnímame vzrastajúci záujem cudzincov o relokáciu do ďalších veľkých českých miest, okrem Prahy,“ uviedla Kateřina Casadei, hlavná organizátorka veľtrhu.

„Cieľová skupina veľtrhu Jobspin sú všeobecne anglicky-hovoriaci expati v ČR, často bilingválni ľudia a viacjazyční uchádzači s univerzitným vzdelaním (95%). Ich vek je najčastejšie medzi 25-40 rokmi, ale prichádzajú zástupcovia zo všetkých vekových skupín,“ podotýka Casadei. Priemerný návštevník má za sebou 5 a viac rokov pracovných skúseností, 15-20 % potom hľadá uplatnenie v odbore IT. Hlavný podiel návštevníkov (asi 80%) je z krajín EÚ, a to kvôli geografickej polohe a samozrejme aj vďaka jednoduchosti relokácie z pohľadu potreby víz. „Ostravská edícia Jobspin si kladie za cieľ prepojiť kandidátov a medzinárodné firmy naprieč priľahlými regiónmi – Česko, Poľsko a Slovensko. Práve spoločnosť Honeywell na veľtrh posiela svoj náborový tím z Katowic,“ upresnila Eliška Hošková, projektová manažérka spoločnosti Jobspin.

Medzi veľkými medzinárodnými zamestnávateľmi na veľtrhu Jobspin sa návštevníci stretnú napríklad s recruitermi z firiem ako je AT&T alebo Infosys.

„V minulom roku sme odpovedali na dopytované rozšírenie veľtrhu o časť "Relocation Fair", ktorá prezentuje užitočné služby pre expatov - svoje služby v angličtine ponúknu napríklad vízoví poradcovia, banka, ministerstvo práce alebo univerzity“ vysvetlila Casadei. Na veľtrhu sa uchádzači budú môcť porozprávať napríklad s právnymi expertmi z tímu Czech Visa Lawyer, expertmi na relokáciu z Foreigners Services alebo s bankármi Raiffeisenbank, ktorá má špeciálny program pre zahraničných klientov. Zúčastňujú sa aj zástupcovia Ministerstva práce a sociálnych vecí SR.

Na veľtrhu si ľudia môžu od odborníkov z Ostrava Expat Centra nechať zadarmo upraviť svoj životopis alebo profil na profesijnej sieti LinkedIn, získať poradenstvo expertov z rôznych oblastí života, po celý deň navštíviť prednášky v oddelenej prednáškovej miestnosti alebo sa zúčastniť expertných workshopov. Témy sú kariéra a život expata v Česku. Vstup je pre návštevníkov zadarmo.

Jobspin Job and Relocation Fair prebehne budúci rok opäť aj v Prahe (20. apríla 2024) a v Brne 5.10.2024.

Viac informácií nájdete tu: https://www.jobspin.cz/jobspin-multilingual-job-fair-ostrava-official-web-for-visitors/

Viac informácií pre vystavovateľov: https://www.jobspin.cz/jobspin-multilingual-job-fair-ostrava-official-web-for-employers/

 
top