Integracioni programi za slobodno vreme/volontiranje za strance


Integracione programe za slobodno vrijeme/volontiranje za strance organizuje Nitranska društvena fondacija u saradnji sa četiri partnerske neprofitne organizacije u Nitri.

Svaka organizacija kreiraće besplatni tromesečni program za slobodno vreme/volontiranje koji će pomoći strancima koji žive u našem gradu da bolje upoznaju kulturu i društveni kontekst života naše zajednice, kao i da uspostave nove lične kontakte i prijateljstva za bolju socijalnu inkluziju.

Organizacije koje će pripremati programe i sadržaj programa biće spremni do kraja 2019. godine. Programi će se sprovoditi od januara 2020. godine.