volnocasove

Integračné  voľnočasové / dobrovoľnícke  programy  pre cudzincov

 

Integračné voľnočasové/dobrovoľnícke programy pre cudzincov organizuje  Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so štyrmi partnerskými neziskovými organizáciami v Nitre.

Každá z organizácií vytvorí  bezplatný trojmesačný voľnočasový/dobrovoľnícky program, ktorý pomôže cudzincom žijúcim v našom meste lepšie spoznať kultúru a spoločenský  kontext života našej komunity a nadviazať nové osobné kontakty a priateľstvá s cieľom ich lepšej sociálnej inklúzie.

Organizácie, ktoré budú programy zabezpečovať a obsahová náplň programov budú pripravené do konca rok 2019. Realizácia programov bude prebiehať od januára 2020.

volnocasove
volnocasove
volnocasove
volnocasove

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Najnovšie podujatia a akcie

Napísali o nás

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.