partneri_srbstina

partneri_srbstina

Nitranska društvena fondacija

Uloga Nitranske društvene fondacije (NDF) je poboljšati kvalitet života u gradu Nitri i regionu Nitre razvojem filantropije i volontiranja. Fondacija pruža donacije aktivnim stanovnicima i organizacijama za realizaciju projekata iz različitih oblasti sa visokim procentom dobrovoljnog rada. NDF je stabilan partner za one koji žele strateški da podrže svoj grad i region. Ohrabruje pojavu neformalnih mreža za saradnju organizacija i pojedinaca kojima je stalo do toga gde žive i voljni su da rešavaju lokalne probleme. Ljudi iz NDF-a veruju da uzajamnom pomoći u zajednici može da se stvori bolje mesto za život. Fondacija je koordinator projekta Nastanak Društvenog centra za radnu i znanstvenu mobilnost u Nitri i sprovodi aktivnosti čiji je cilj stvaranje inkluzivnih programa za slobodno vreme i volonterskih programa za strance u našem gradu. 

www.nkn.sk

partneri_srbstina

Grad Nitra

Nitra je jedan od najstarijih gradova u Slovačkoj. Trenutno je jedan od gradova koji se najbrže razvija u oblasti industrije u Slovačkoj, uglavnom zbog velikih investicija u automobilsku industriju. Investicije donose nova radna mesta koje poslodavci ne mogu pokriti radnom snagom iz Slovačke republike. U gradu su kompanije koje trenutno zapošljavaju veliki broj stranih radnika. Istovremeno, ovde postoje 2 univerziteta na kojima redovno studira nekoliko puta više studenata iz trećih zemalja i država članica EU nego ranije. Grad je glavni partner Nitranske društvene fondacije u okviru projekta Nastanak Društvenog centra za radnu i znanstvenu mobilnost u Nitri.

www.nitra.sk

partneri_srbstina

Fondacija Ekopolis 

Svrstava se među najstarije i najstabilnije slovačke fondacije. Već 28 godina podržava projekte čiji je cilj demokratizacija civilnog društva i održivost životne sredine, kao i aktivnosti nevladinih neprofitnih organizacija širom Slovačke. Fondacija aktivno pomaže u okupljanju ljudi i organizacija oko tema održivog razvoja, zaštite prirodne i kulturne baštine. Podržava izgradnju civilnog društva. Zajedno sa partnerima rešava probleme, donosi nove teme, smele ideje i nadahnjuje pozitivne društvene promene. Vizija Fondacije Ekopolis je zemlja u kojoj su ljudi svesni svoje odgovornosti za stanje i razvoj okruženja u kome žive i zato se ponašaju i rade tako da buduće generacije imaju kvalitetan život. Fondacija Ekopolis glavni je donator projekta Nastanak Društvenog centra za radnu i znanstvenu mobilnost u Nitri.

www.ekopolis.sk

partneri_srbstina

Udruženje građana „Pokoj a dobro“ (Mir i dobro) – pomoć izbeglicama 

Udruženje i njegovi aktivisti imaju bogato znanje, ali i praktično iskustvo u oblastima migracije, integracije i sveobuhvatne inkluzije stranaca u Slovačkoj. Između 2016. i 2019. godine, uspešno je realizovalo projekat integrisanja zajednice iračkih izbeglica u Nitri i oko Nitre. Želimo da primenimo naš ljudski pristup i stručnost u pružanju usluga kontakt centra. Vizija udruženja građana jeste da stvori uslove za sve one koji imaju želju da žive u Slovačkoj i imaju sposobnost da se integrišu u naše društvo i postanu njegovi punopravni članovi. UG „Mir i dobro“ odgovorno je u okviru projekta za realizaciju Mesta prvog kontakta i za organizovanje diskusija u osnovnim i srednjim školama u Nitri o socijalnoj inkluziji stranaca. 

www.pokojadobro.eu

partneri_srbstina

Mgr. Viera Orichova, advokat

Od 2009. godine posvetila se pravu i zakonima o strancima i o azilu kao i problemima integracije stranaca u Slovačkoj. Radila je kao pravni savetnik i konsultant u nekoliko slovačkih nevladinih organizacija i Međunarodnoj organizaciji za migracije. Trenutno radi kao advokat specijalizovan za pravo stranaca i azilanata.

partneri_srbstina

Rotari klub Nitra 

Rotari klub Nitra jedan je od dva Rotari Cluba u Nitri. Od 1995. godine realizuje projekte koji pomažu u zadovoljenju potreba građana grada i olakšavaju život ljudima pogođenim ozbiljnim bolestima. Klub je značajno uključen u programe međunarodne razmene mladih i podržava Društvo izviđača „Nitrava“. Rotari klub Nitra je bio pokretač ideje o osnivanju centra i trenutno se bavi prikupljanjem finansijskih sredstava za njegove aktivnosti. 

www.rotarynitra.sk

partneri_srbstina

The International Organization for Migration (IOM) Bratislava – Informativni centar za migracije (MIC)

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je vodeća međuvladina organizacija u oblasti migracije koja pruža usluge, savete i pomoć vladama i migrantima. Osnovana je 1951. godine kako bi pomogla raseljenim licima, izbeglicama i migrantima u Evropi. U Slovačkoj radi od 1996. Njene glavne aktivnosti obuhvataju: asistirani dobrovoljni povratak, integraciju migranata, sprečavanje trgovine ljudima i pomoć žrtvama trgovine ljudima, aktivnosti raseljavanja izbeglica i koordinaciju aktivnosti Evropske migracione mreže. MIC je savetodavni centar Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koji od 2006. godine pruža usluge strancima u Slovačkoj kod njihove integracije u Slovačkoj. MIC je prvi informativni centar u Slovačkoj koji pruža na jednom mestu sveobuhvatne usluge u oblasti pravnog, socijalnog i radnog savetovanja, kao i daljeg obrazovanja, uključivanje na tržište rada i podršku životu stranaca u zajednici. IOM-MIC je pružio važna informativna dokumenta i obrasce potrebne za boravak i socijalnu inkluziju stranaca u Slovačkoj radi njihove besplatne upotrebe u okviru projektnih aktivnosti.

www.iom.sk