o-nas _new

O nás

o-nas _new

Sme centrum na podporu sociálnej inklúzie cudzincov (štátnych príslušníkov z  tretích krajín) a občanov členských štátov EÚ, ktorým bol udelený prechodný alebo trvalý pobyt v SR v Nitre. Pomáhame pri prekonávaní bariér v spolužití občanov a cudzincov. Naším cieľom je zlepšovať spolužitie a znižovať negatívne nálady voči cudzincom v komunite. Poskytujeme služby v rámci Miesta prvého kontaktu cudzincom aj občanom Nitry, sociálno-právne poradenstvo cudzincom a pomoc v krízových situáciách, nízkoprahové jazykové vzdelávanie pre cudzincov prepojené s interkultúrnou orientáciou, ako aj  voľnočasové a dobrovoľnícke programy pre sociálnu inklúziu.

o-nas _new

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

KOMU POMÁHAME?

Obrátiť sa na nás môžu cudzinci, pre ktorých sa Nitra stala na istý čas druhým domovom, rovnako tak máme dvere otvorené aj pre Nitranov, ktorí potrebujú získať viac informácií a riešiť problémy v súvislosti s migrantmi žijúcimi v našom meste.

o-nas _new

Ľudia

o-nas _new

Ivona Fraňová

koordinátor tvorby strategického plánu – Nitrianska komunitná nadácia

o-nas _new

Ľubica Lachká

koordinátorka projektu

o-nas _new

Viera Orichová

advokátka – konzultantka právneho poradenstva

o-nas _new

Miroslav Janák

konzultant miesta prvého kontaktu, koordinátor služieb OZ Pokoj a dobro

o-nas _new

Zuzana Bencová

konzultantka miesta prvého kontaktu – OZ Pokoj a dobro

o-nas _new

Nikoleta Kováčová

PR manažérka projektu

o-nas _new

Eva Vargová

kooridnátorka voľnočasových a dobrovoľníckych programov

o-nas _new

Monika Žilková

konzultantka miesta prvého kontaktu, OZ Pokoj a dobro

o-nas _new

Eva Šmitálová

konzultantka miesta prvého kontaktu – OZ Pokoj a dobro