kontakt NEW

Kontakty

Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5, 949 01 Nitra
www.nkn.sk
tel: +421 37 741 43 45
email: nkn@kn.sk

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
www.nitra.sk
tel: +421 37 6502 111 (ústredňa)

Pokoj a dobro, občianske združenie
Samova 4, 949 01 Nitra
www.pokojadobro.eu

Miesto prvého kontaktu: tel: 0940 529 727, www.comin.sk, email: info@comin.sk

Viera Orichová
Advokátka
Hollého 10, Nitra
email: advokatka@orichova.com
tel: 0910 703 400

MAREENA, občianske združenie
Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
www.mareena.sk
tel: +421 948 113 947
email: info@mareena.sk

Mesto Nitra – Turistické informačné centrum
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
www.nitra.eu
Tel: +421/ 37/ 16 186
email: info@nitra.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty
Tel: +421 37 2440 339
email: Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
Tel: +421-96130-3230
email: ocp.nitra@minv.sk

IOM – Migration Information Centre (MIC) 

Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

www.iom.sk
Tel:+421 2 5263 0023
Mobil: +421 917 840 815

Danube compass –Slovakia (Podunajský kompas)
www.danubecompass.sk

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
tešíme sa na vaše otázky
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE: zatvorené