clnao

Nový partner spolupracujúcej platformy COMIN

clnao

Projekt COMIN otvára nové možnosti pre sieťovanie a spoluprácu všetkých organizácií a jednotlivcov, ktorých snahou je bezproblémová integrácia cudzincov do života v meste Nitra. Ďalším partnerom spolupracujúcej platformy sa stala Informačná kancelária pre obete trestných činov so
sídlom v Nitre. Prínosom tejto spolupráce je možnosť rozširovať služby kontaktného miesta pre cudzincov (COMIN) nielen prostredníctvom poradenstva, výmeny informácií, ale i participáciou na riešení širšieho spektra problémov vyžadujúcich si systémovú službu pre obete trestných činov. Informačná kancelária obetí trestných činov.