Skip to content
ИНТЕРКУЛТУРНИ ЈЕЗИЧКИ КУРСЕВИ ЗА СТРАНКЕ

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

ИНТЕРКУЛТУРНИ ЈЕЗИЧКИ КУРСЕВИ ЗА СТРАНКЕ

Interkulturni jezički kursevi za strance

Kursevi slovačkog jezika namenjeni su strancima koji žive (rade i studiraju) u gradu Nitra. Svaki jezički kurs se organizuje za ciljnu grupu od 15 stranaca u rasponu od 20 časova u trajanju od 60 minuta. Kursevi su usmereni na praktično učenje jezika i povezani su sa interkulturalnim obrazovanjem i orijentacijom u gradu Nitra. Kursevi su besplatni.

 

Kurs slovačkog jezika za početnike u NITRI / JESEN 2020

Prijavljivanje za jesenji kurs je već izvršeno, jer je kapacitet kursa pun.

Konverzacioni kurs na slovačkom jeziku za početnike će trajati 10 nedelja od 5. oktobra – 14. decembra 2020 održavaće se dva puta nedeljno:

– PONEDELJAK 17:00 – 18:00 

– ČETVRTAK 17:00 – 18:00

Kurs će se sprovoditi ONLINE putem Zoom-a.
Uslov učešća je završetak uvodnog intervjua sa predavačem, na osnovu kojeg ćemo vas obavestiti o prijemu na kurs do 30. septembra.
Uvodni intervju održaće se na mreži od 21. do 25. septembra (obavestićemo vas putem e-maila o vremenu i ostalim detaljima).
Registracija je moguća do 17. septembra 2020. Istovremeno, Mareena zadržava pravo da prekine registraciju ranije ako je kapacitet popunjen.

Kurs je bezplatan.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU:  https://forms.gle/Lkgf21CmFAWzTMzr7

 

U slučaju pitanja kontaktirajte nas na e-mail adresi: kurzy.nitra@mareena.sk 

Organizator kursa: OZ Mareena (https://mareena.sk/)

* Kurs slovačkog jezika za početnike u Nitri sufinansiran je projektom „Stvaranje centra zajednice za rad i mobilnost znanja“