Skip to content
интеграциони програми за странце

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

интеграциони програми за странце

INTEGRACIONI PROGRAMI ZA SLOBODNO VREME/VOLONTIRANJE ZA STRANCE

 

Integracione programe za slobodno vrijeme/volontiranje za strance organizuje Nitranska društvena fondacija u saradnji sa četiri partnerske neprofitne organizacije u Nitri. Svaka organizacija kreiraće besplatni tromesečni program za slobodno vreme/volontiranje koji će pomoći strancima koji žive u našem gradu da bolje upoznaju kulturu i društveni kontekst života naše zajednice, kao i da uspostave nove lične kontakte i prijateljstva za bolju socijalnu inkluziju. Organizacije koje će pripremati programe i sadržaj programa biće spremni do kraja 2019. godine. Programi će se sprovoditi od januara 2020. godine.

интеграциони програми за странце
интеграциони програми за странце

Krajské osvetové stredisko
Fatranská 3, Nitra, www.kosnr.sk


O NÁS:

KOS v Nitre sa venuje rozvoju neprofesionálnej kultúry všetkých druhov a žánrov, vzdelávaniu v kultúre, tvorivým aktivitám pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, ľudovým remeslám, menšinovej kultúre, interkultúrnemu dialógu


PONUKA AKTIVÍT: 
– výroba dezinfekčných mydiel                                                                                – výroba náramkov, šúpolienky, plstenie
– pletenie košíkov z pedigu, drôtovanie
– modelovanie, maľovanie na textil                                                                        – šitie hračiek
– výroba sviečok, dekupáž
– výroba tašiek na darčeky
– rôzne techniky výroby kvetov

TERMÍN:
trvanie aktivity: jún – december 2020
streda, 1x mesačne, 16:00 – 18:30


MIESTO REALIZÁCIE:
Priestory KOS v Nitre, Fatranská 3  – dielňa ľudových remesiel
max. počet účastníkov:  20 osôb

KONTAKT:
Mariana Fuleová, mariana.fuleova@kosnr.sk, +421 911 540 023

Centrum pre rodinu Nitra
Pribinovo nám. č.3, Nitra, www.centrumprerodinu.sk


O NÁS:
Organizácia sa venuje preventívnym, vzdelávacím, voľnočasovým, občianskym a charitatívnym aktivitám na podporu rodín a jej jednotlivých členov

PONUKA AKTIVÍT:
– pomoc pri príprave a realizácii podujatia DEŇ RODINY
– pomoc pri burzách šatstva a vecí ( triedenie šatstva a vecí, ukladanie,
  rozkladanie, skladanie..)
– rôzne aktivity na podporu rodín

TERMÍN:
trvanie aktivity: júl – október 2020.
každý štvrtok medzi 10:00 -12:00 alebo 16:00 -18:00, prípadne podľa dohody

MIESTO REALIZÁCIE:
Hala pri kostole na Klokočine,  ul. Pavla Straussa 4, kancelária CPR, park na Sihoti (v prípade organizovania podujatia)

KONTAKT:
Dobroslava Baranová, nitrianskerodiny@gmail.com, +421 903 468 697

интеграциони програми за странце
интеграциони програми за странце
интеграциони програми за странце
интеграциони програми за странце

Cuketa o.z.
Fatranská 3, Nitra, www.priestorypretvory.sk


O NÁS:
OZ Cuketa sa venuje vzdelávaniu v oblasti ekológie, environmentálnej výchove detí a komunitným aktivitám v oblasti zdravého stravovania, založili a spravujú komunitnú záhradu KOZA v Nitrianskom Hideparku. Taktiež založili komunitno – vzdelávacie centrum Moruša čerešňová, v rámci ktorého sa venujú dennej environmentálnej výchove detí v prepojení s rôznymi inými vzdelávacími oblasťami ako je napr. matematika, jazyk, hudobná, výtvarná výchova či informatika. Vytvorili prírodnú jedlú záhradu na Dolnočermánskej 9 v Nitre, kde realizujú environmentálne programy pre deti a v centre mesta Nitra na Farskej 12 na mieste bývalej čiernej skládky odpadu, ktorá v súčasnosti slúži ako „oáza“, kde ľudia z mesta môžu relaxovať a pozorovať prírodu. OZ CUKETA pravidelne organizuje komunitné festivaly, prednášky, workshopy, diskusie, kurzy.

PONUKA AKTIVÍT:
– spolupráca s deťmi v rámci rôznych tvorivých dielniach, pri športových a ekologických aktivitách
– práca v prírodnej záhrade
– zbieranie, sušenie a konzervovanie rôznych bylín a plodín
– pomoc  pri zdravom a vegánskom varení
– príprava a realizácia komunitných podujatí: workshopy, prednášky, festivalyvýroba tašiek na darčeky

TERMÍN:
trvanie aktivity: august – október 2020
každý štvrtok od 14:00 do 18:00

MIESTO REALIZÁCIE:                                                                                    Komunitná záhrada Hidepark, Vodná ul. 4675, Nitra / Vzdelávacie centrum, Dolnočermánska ul. 9,  Nitra

KONTAKT:
Eliška Běhalková, elbehalek@gmail.com, +421 90 269 3647

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH
Pribinovo nám. č.3, Nitra, www. leustach.com


O NÁS:
OZ sa venuje  záchrane a rekonštrukčným prácam pri obnove národných kultúrnych pamiatok, hlavne hradov.

PONUKA AKTIVÍT:
– aktivity zamerané na  pomoc pri archeologickom výskume
– pomocné murárske práce
– prípravné práce na obnovu vybraných historických objektov

TERMÍN:
trvanie aktivity: august – október 2020                                                            august 2020  pracovné dni a víkendy, 08:00 – 19:00 hod.                              september, október 2020 – každú sobotu a nedeľu, 08:00 – 19:00 hod.

MIESTO REALIZÁCIE:
hrad Hrušov
max. počet účastníkov:  10 – 15 ľudí

KONTAKT:
PhDr. Jozef Blaho, leustach@gmail.com, +421 905 361 803

интеграциони програми за странце
интеграциони програми за странце