Skip to content
Uslugy

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Uslugy

Mesto prvog kontakta

               Mesto prvog kontakta će biti otvorena 1.10.2019

Mesto prvog kontakta je namenjeno strancima koji rade i studiraju u Nitri i građanima Nitre. Možete ga pronaći u Centru za klijente u prizemlju opštinske kancelarije u Nitri na adresi Bulevar Štefanika 60 („Štefánikova trieda 60“). Strancima će se tamo pružiti sve osnovne informacije neophodne za njihov boravak u gradu Nitri. Istovremeno, služi i građanima grada Nitre da prijave probleme vezane za suživot sa strancima u gradu.

Radno vreme:
utorkom 09:00 – 11:00, 12: 00 – 15: 00
petkom 09:00 – 12:00

Telefon:0940529727

Izvan radnog vremena Mesta prvog kontakta stoji vam na raspolaganju kontaktni obrazac koji možete koristiti da pošaljete svoj zahtev.

Utorkom: 9.00 – 11:00
Utorkom: 12:00-15:00
Petkom: 9:00 – 12:00

INTERKULTURNI JEZIČKI KURSEVI ZA STRANCE

Kursevi slovačkog jezika namenjeni su strancima koji žive (rade i studiraju) u gradu Nitra. Svaki jezički kurs se organizuje za ciljnu grupu od 15 stranaca u rasponu od 20 časova u trajanju od 60 minuta. Kursevi su usmereni na praktično učenje jezika i povezani su sa interkulturalnim obrazovanjem i orijentacijom u gradu Nitra. Kursevi su besplatni.

INTEGRACIONI PROGRAMI ZA SLOBODNO VREME/VOLONTIRANJE ZA STRANCE


Integracione programe za slobodno vrijeme/volontiranje za strance organizuje Nitranska društvena fondacija u saradnji sa četiri partnerske neprofitne organizacije u Nitri.

Svaka organizacija kreiraće besplatni tromesečni program za slobodno vreme/volontiranje koji će pomoći strancima koji žive u našem gradu da bolje upoznaju kulturu i društveni kontekst života naše zajednice, kao i da uspostave nove lične kontakte i prijateljstva za bolju socijalnu inkluziju.

Organizacije koje će pripremati programe i sadržaj programa biće spremni do kraja 2019. godine. Programi će se sprovoditi od januara 2020. godine.

Niste našli ono što tražite?

First Name
Field is required!
Field is required!
Last Name
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Phone/Mobile
Field is required!
Field is required!
your message
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!