Skip to content

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

plagat-nitra-sk

Kurs slovačkog jezika za početnike u NITRI / JESEN 2019

Krajské osvetové stredisko - Zelená zasadačka, 1. poschodieFatranská 3, 949 01 Nitra, Slovakia

Prihlásiť sa

Kurs slovačkog jezika za početnike u NITRI / JESEN 2019

Konverzacioni kurs na slovačkom jeziku za početnike će trajati 10 nedelja (od 3. oktobra – 12. decembra 2019) održavaće se dva puta nedeljno:

– PONEDELJAK 16:30 – 17:30 

– ČETVRTAK 17:00 – 18:00

Kurs će se održavati u Regionalnom prosvetnom centru (“Krajskom osvetovom stredisku”) ulica Fatranska 3 u Nitri (Nitra – Chrenova).

Uslov učešća je uraditi prijemni test koji će biti održan 25. septembra 2019. u 16:00 časova. u Regionalnom prosvetnom centru (“Krajskom osvetovom stredisku”), ulica Fatranska 3 u Nitri. 

Kurs je bezplatan.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU:

https://docs.google.com/forms/d/1N4iVKF0UlpYcLV1HEXx7D4eHpBCUWgQnRABjP2cRzNg/edit

U slučaju pitanja kontaktirajte nas na e-mail adresi: miriama.boselova@mareena.sk.