Kurs slovačkog jezika za početnike u NITRI / JESEN 2019

Kurs slovačkog jezika za početnike u NITRI / JESEN 2019

Konverzacioni kurs na slovačkom jeziku za početnike će trajati 10 nedelja (od 3. oktobra – 12. decembra 2019) održavaće se dva puta nedeljno:

– PONEDELJAK 16:30 – 17:30 

– ČETVRTAK 17:00 – 18:00

Kurs će se održavati u Regionalnom prosvetnom centru (“Krajskom osvetovom stredisku”) ulica Fatranska 3 u Nitri (Nitra – Chrenova).

Uslov učešća je uraditi prijemni test koji će biti održan 25. septembra 2019. u 16:00 časova. u Regionalnom prosvetnom centru (“Krajskom osvetovom stredisku”), ulica Fatranska 3 u Nitri. 

Kurs je bezplatan.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU:

https://docs.google.com/forms/d/1N4iVKF0UlpYcLV1HEXx7D4eHpBCUWgQnRABjP2cRzNg/edit

U slučaju pitanja kontaktirajte nas na e-mail adresi: miriama.boselova@mareena.sk.