Skip to content
O nama

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

O nama

O nama 

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Mi smo centar za podršku socijalne inkluzije stranaca (državljana trećih zemalja) i građana država članica EU kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Slovačkoj republici u Nitri. Pomažemo u prevazilaženju barijera za suživot građana i stranaca. Naš cilj je poboljšati suživot i smanjiti negativne stavove prema strancima u zajednici. Pružamo usluge  u okviru Mesta prvog kontakta, kako strancima, tako i građanima Nitre, socijalno i pravno savetovanje za strance i pomoć u kriznim situacijama, jezičko obrazovanje za strance povezano sa interkulturalnom orijentacijom, kao i programe za aktivnosti u slobodno vreme i volonterske programe za socijalnu inkluziju.

Active-Citizens-Fund-nitra-Logo

Projekat Nastanka Društvenog centra za radnu i znanstvenu mobilnost u Nitri podržan je iz programa ACF – Slovakia, koji se finansira iz Finansijskog mehanizma EHP 2014 – 2021. Programom upravlja Fondacija Ekopolis u partnerstvu sa Fondacijom otvoreno društvo Bratislava i Karpatskom
fondacijom.

KOME POMAŽEMO?

Na nas mogu da se obrate stranci, kojima je Nitra na neko vreme postala drugi dom, a naša vrata su otvorena i građanima Nitre, kojima treba više informacija i rešavanje problema povezanih sa migrantima koji žive u našem gradu.

komu-pomahame-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Ljudi

Ľubica Lachká - koordinátorka projektu

Ľubica Lachká

Koordinatorka projekta COMIN

Eva Vargová - kooridnátorka voľnočasových a dobrovoľníckych programov

Eva Vargová

Koordinatorka slobodnih i volonterskih programa

O nama

Ivona Fraňová

Koordinatorka za strateško planiranje

Nikoleta Kováčová - PR manažérka projektu

Nikoleta Kováčová

PR manager

Viera Orichová - advokátka - konzultantka právneho poradenstva

Viera Orichová

Advokat a  pravni savetnik