Skip to content
Kontakti

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Kontakti

Korisni kontakti

Nitranska društvena fondacija
Farská 5, 949 01 Nitra

www.nkn.sk
tel: +421 37 741 43 45
email: nkn@kn.sk

Grad Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

www.nitra.sk
tel: +421 37 6502 111 (ústredňa)

„Danube compass – Slovakia“ („Podunavski kompas“ – Slovačka)
www.danubecompass.sk

Viera Orichová
Advokátka
Hollého 10, Nitra
email: advokatka@orichova.com
tel: 0910 703 400

MAREENA, građansko udruženje
Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
www.mareena.sk
tel: +421 948 113 947
email: info@mareena.sk

Grad Nitra – Turističko-informativni centar
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

www.nitra.eu
Tel: +421/ 37/ 16 186
email: info@nitra.sk

Centar za rad, socijalna pitanja i porodicu Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra

Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty
Tel: +421 37 2440 339
email: Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk

Odeljenje policije za strance PZ Nitra
Kalvárska 2

949 01 Nitra
Tel: +421-96130-3230
email: ocp.nitra@minv.sk

Migračné informačné centrum IOM
Grösslingová 35 811 09 Bratislava www.mic.iom.sk Info linka: 0850 211 478
(počas otváracích hodín)
Tel: +421 2 5263 0023
Email: mic@iom.int
Skype: MICconsultant (voice calls only)
WhatsApp/Viber: +421 908 767 853 (voice calls only)

First Name
Field is required!
Field is required!
Last Name
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Phone/Mobile
Field is required!
Field is required!
your message
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorkom: 9.00 – 12:00
Utorkom: 13:00-15:00