nitra-logo

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

nitra-mobility-project

Početna – Najčešće korišćeni obrasci

Socijalna sigurnost stranaca

O nama

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Glavni ciljevi stvaranja Zajednice mobilnosti za rad i znanje u Nitri su sledeći:

  • Podrška socijalnoj uključenosti stranaca – državljana trećih zemalja i državljana država članica EU kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Slovačkoj u našem gradu
  • Prevazilaženje prepreka za suživot građana i stranaca i smanjenje ksenofobije u zajednici
  • Stvaranje platforme za saradnju organizacija i pojedinaca za pripremu strategije za socijalnu uključenost Nitre

Molimo kontaktirajte nas

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorkom: 9.00 – 11:00
Utorkom: 12:00-15:00
Petkom: 9:00 – 12:00