Jazykové interkulturálne kurzy pre cudzincov

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Jazykové interkulturálne kurzy pre cudzincov

BEZPLATNÉ NÍZKOPRAHOVÉ JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

Bezplatné nízkoprahové jazykové kurzy slovenského jazyka sú určené pre cudzincov žijúcich (pracujúcich a študujúcich) v meste Nitra. Kurzy sú bezplatné. Počas roka bude otvorených niekoľko kurzov pre viaceré jazykové úrovne. Sú určené pre cudzincov, ktorí potrebujú zlepšiť svoje komunikačné a gramatické zručnosti.

JAZYKOVÉ INTERKULTÚRNE KURZY PRE CUDZINCOV

Organizátor kurzu: OZ MAREENA 

JESENNÝ JAZYKOVÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Registrácia na jesenný kurz bola ukončená, nakoľko kapacita kurzu je už naplnená.

Kurz konverzácií v slovenskom jazyku pre úplných začiatočníkov bude trvať 10 týždňov od 5. októbera do 14. decembera 2020 a bude prebiehať dvakrát týždenne:
– PONDELOK 17.00 – 18.00 hod.
– ŠTVRTOK 17.00 – 18.00 hod.

Kurz bude realizovaný ONLINE cez Zoom.
Podmienkou účasti je absolvovanie vstupného pohovoru s lektorom, na základe ktorého Vás budeme informovať o prijatí do kurzu do 30. septembra.
Vstupný pohovor sa uskutoční online v dňoch  21. – 25. septembra (o čase a ďalších detailoch Vás budeme informovať mailom).

Kurz je bezplatný. Prihlasovanie je možné do 17. septembra 2020. Zároveň si Mareena vyhradzuje právo registráciu ukončiť skôr v prípade naplnenia kapacít. 
 
Registračný formulár: https://forms.gle/Lkgf21CmFAWzTMzr7
 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese kurzy.nitra@mareena.sk

Organizátor kurzu: OZ Mareena (https://mareena.sk/)

*Kurz slovenského jazyka pre začiatočníkov v Nitre je spolufinancovaný z projektu „Vytvorenie komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu“. 

ONLINE KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA

Portál: SLOVAKE.EU

Portál poskytuje záujemcom bezplatnú možnosť oboznámiť sa so slovenčinou z pohodlia domova, prípadne sa jej základy môžu naučiť ešte pred príchodom na Slovensko. Online vzdelávanie umožňuje ľuďom naučiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo svojom voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže).

Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) a je možné ich absolvovať v 13 rôznych jazykoch: česky, anglicky, nemecky, esperanto, španielsky, francúzsky, chorvátsky, maďarsky, taliansky, litovsky, poľsky, rusky a slovensky. Kurzy sú bohaté na mnohé cvičenia, testy a slovníky zamerané na zoznámenie sa s gramatikou, učenie nových slov, či dokonca na praktickú komunikáciu s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho je tu možné nájsť aj rôzne informácie o Slovensku – stredoeurópskej krajine so zaujímavou históriou, krásnou prírodou a mnohými turistickými miestami.

Portál slovake.eu je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu KA2 – languages – program celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je občianske združenie Edukácia@Internet (E@I).

Kurzy sú bezplatné, no je potrebná registrácia.

Portál: E-SLOVAK

Tento portál ponúka záujemcom dve formy bezplatného e-learningového kurzu slovenského jazyka – kurzy s lektorom a kurzy na samoštúdium.  Kurzy korešpondujú s učebnicou Krížom-krážom – Slovenčina A1. Obsahom kurzu sú základné frázy, slovná zásoba, gramatika, témy týkajúce sa každodenného života.

Kurz je možné absolvovať len v angličtine, preto je odporúčaná základná znalosť anglického jazyka (A2). Po úspešnom absolvovaní kurzu a zvládnutí testu si môže študent požiadať o vydanie certifikátu.

Portál spracoval Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave.

ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

V Nitre ponúka výučbu slovenského jazyka viacero jazykových škôl. Na základe dohody ponúkajú výučbu tak individuálne, ako i skupinovo pre rôzne jazykové úrovne. V prípade záujmu vedia pripraviť žiadateľa o občianstvo na jazykovú skúšku, prípadne robiť kurzy podľa potrieb zamestnávateľov v sídle firmy.

Úrovne jazykových kurzov slovenčiny: A1, A2, B1, B2, C1
   
Príprava na certifikovanú jazykovú skúšku: áno
   
Vykonanie certifikovanej skúšky zo slovenčiny ako cudzieho jazyka: nie
   
Minimálny počet osôb v skupine: 3 osoby
   
Maximálny počet osôb v skupine: 6 osôb
   
CENA KURZU: Cena za semester pri dotácii 1 x 90 min. týždenne v závislosti od počtu študentov v skupine:
3 študenti – 229 EUR
4 študenti – 169 EUR
5-8 študentov – 133 EUR

Semester trvá 20 týždňov od septembra do januára a od februára do júna. Výučba prebieha 1x v týždni v rozsahu 2 vyučovacích hodín (spolu 90 minút). Na semester teda pripadá zhruba 40 vyučovacích hodín. Počet môže byť iný vzhľadom na štátne sviatky a školské prázdniny, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70.

V prípade odlišnej hodinovej dotácie, resp. kratšej doby trvania kurzu vypracujeme cenovú ponuku alikvotne.

Okrem skupinových kurzov ponúkame aj individuálnu výučbu a výučbu vo dvojici v nasledovných cenách:
Individuálna výučba: 13 EUR / 45 min., 17 EUR / 60 min.
Výučba vo dvojici: 15 EUR / 45 min., 19 EUR / 60 min. za dvojicu

Kompletné informácie nájdete na https://www.jazykove-kurzy-nitra.sk/cennik
   
Ponuka jazykových kurzov pre zamestnávateľov s možnosťou výučby v priestoroch firmy: Áno
   
Ponuka testovania jazykovej úrovne záujemcov: testovanie len klientov jazykovky
   
Príprava na skúšku jazyka za účelom žiadosti o občianstvo:  
   
Predpokladaný termín otvorenia kurzu: 3.2.2020
   
Kontaktné údaje: https://www.jazykove-kurzy-nitra.sk/
+421 903 220 686
vages@vages.sk
   
Forma prihlásenia: https://www.jazykove-kurzy-nitra.sk/
+421 903 220 686
vages@vages.sk
   
Poznámka: Termín otvorenia skupinového kurzu závisí od počtu záujemcov. Štandardne otvárame kurzy v septembri a februári, ale v prípade dostatočného záujmu vieme otvoriť kurz aj v priebehu semestra.
V kurzoch Slovenčiny pre cudzincov používame učebnice “Krížom krážom”, nie sú zahrnuté v cene kurzu a stoja cca 23 Eur učebnica + 12 Eur cvičebnica. Alternatívne tiež používame “Tri, dva, jeden – slovenčina” v cene cca 25 – 35 Eur v závislosti od úrovne a aktuálnych cien dodávateľa.

Jazyková škola ZARAZ

Úrovne jazykových kurzov slovenčiny: A1, A2, B1, B2
   
Príprava na certifikovanú jazykovú skúšku: áno
   
Vykonanie certifikovanej skúšky zo slovenčiny ako cudzieho jazyka: nie
   
Minimálny počet osôb v skupine: 3 osoby
   
Maximálny počet osôb v skupine: 6 osôb
   
CENA KURZU: Individuálny kurz CENA: 15 eur / 50 minút
Skupinový kurz Počet študentov v kurze je 3-6. CENA: 154 eur / 28 hodín ( 1 hodina= 50 minút)
Hodiny prebiehajú 2x týždenne, 2x 50 minút alebo si interval a počet hodín týždenne nastaví skupinka po dohode s jazykovou školou.
   
Ponuka jazykových kurzov pre zamestnávateľov s možnosťou výučby v priestoroch firmy: Áno
   
Ponuka testovania jazykovej úrovne záujemcov:  
   
Príprava na skúšku jazyka za účelom žiadosti o občianstvo:  
   
Predpokladaný termín otvorenia kurzu: 3.2.2020
   
Kontaktné údaje: tel.č.: 0910 956 566
email: danielasoradova@zaraz.sk
https://zaraz.sk/pobocky/nitra/
   
Forma prihlásenia: email: danielasoradova@zaraz.sk
kontaktný formulár: https://zaraz.sk/kontaktny-formular/
   
Poznámka: Kurz po 28 hodinách pokračuje ďalej ak sú v skupine aspoň 3 osoby.
Učebné materiály nie sú v cene kurzu.
Je možné vyskúšať si prvú ukážkovú hodinu zdarma.