Integračné  voľnočasové / dobrovoľnícke  programy  pre cudzincov

 

Integračné voľnočasové/dobrovoľnícke programy pre cudzincov organizuje  Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so štyrmi partnerskými neziskovými organizáciami v Nitre.

Každá z organizácií vytvorí  bezplatný trojmesačný voľnočasový/dobrovoľnícky program, ktorý pomôže cudzincom žijúcim v našom meste lepšie spoznať kultúru a spoločenský  kontext života našej komunity a nadviazať nové osobné kontakty a priateľstvá s cieľom ich lepšej sociálnej inklúzie.

Organizácie, ktoré budú programy zabezpečovať a obsahová náplň programov budú pripravené do konca rok 2019. Realizácia programov bude prebiehať od januára 2020.