Skip to content
Integračné programy pre cudzincov

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Integračné programy pre cudzincov

Integračné  voľnočasové / dobrovoľnícke  programy  pre cudzincov

 

Integračné voľnočasové/dobrovoľnícke programy pre cudzincov organizuje Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so štyrmi partnerskými neziskovými organizáciami v Nitre.

Každá z organizácií vytvorila bezplatný trojmesačný voľnočasový/dobrovoľnícky program, ktorý pomôže cudzincom žijúcim v našom meste lepšie spoznať kultúru a spoločenský  kontext života našej komunity a nadviazať nové osobné kontakty a priateľstvá s cieľom ich lepšej sociálnej inklúzie.

Integračné programy pre cudzincov
Integračné programy pre cudzincov

Krajské osvetové stredisko
Fatranská 3, Nitra, www.kosnr.sk


O NÁS:

KOS v Nitre sa venuje rozvoju neprofesionálnej kultúry všetkých druhov a žánrov, vzdelávaniu v kultúre, tvorivým aktivitám pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, ľudovým remeslám, menšinovej kultúre, interkultúrnemu dialógu

PONUKA AKTIVÍT: 
– výroba dezinfekčných mydiel                                                                                – výroba náramkov, šúpolienky, plstenie
– pletenie košíkov z pedigu, drôtovanie
– modelovanie, maľovanie na textil                                                                        – šitie hračiek
– výroba sviečok, dekupáž
– výroba tašiek na darčeky
– rôzne techniky výroby kvetov

MIESTO REALIZÁCIE:
Priestory KOS v Nitre, Fatranská 3  – dielňa ľudových remesiel

KONTAKT:
Mariana Fuleová, mariana.fuleova@kosnr.sk, +421 911 540 023

Centrum pre rodinu Nitra
Pribinovo nám. č.3, Nitra, www.centrumprerodinu.sk


O NÁS:
Organizácia sa venuje preventívnym, vzdelávacím, voľnočasovým, občianskym a charitatívnym aktivitám na podporu rodín a jej jednotlivých členov

PONUKA AKTIVÍT:
– pomoc pri príprave a realizácii podujatia DEŇ RODINY
– pomoc pri burzách šatstva a vecí ( triedenie šatstva a vecí, ukladanie,
  rozkladanie, skladanie..)
– rôzne aktivity na podporu rodín

MIESTO REALIZÁCIE:
Hala pri kostole na Klokočine,  ul. Pavla Straussa 4, kancelária CPR, park na Sihoti (v prípade organizovania podujatia)

KONTAKT:
Dobroslava Baranová, nitrianskerodiny@gmail.com, +421 903 468 697

Integračné programy pre cudzincov
Integračné programy pre cudzincov
Integračné programy pre cudzincov
Integračné programy pre cudzincov

Cuketa o.z.
Fatranská 3, Nitra, www.priestorypretvory.sk


O NÁS:
OZ Cuketa sa venuje vzdelávaniu v oblasti ekológie, environmentálnej výchove detí a komunitným aktivitám v oblasti zdravého stravovania, založili a spravujú komunitnú záhradu KOZA v Nitrianskom Hideparku. Taktiež založili komunitno – vzdelávacie centrum Moruša čerešňová, v rámci ktorého sa venujú dennej environmentálnej výchove detí v prepojení s rôznymi inými vzdelávacími oblasťami ako je napr. matematika, jazyk, hudobná, výtvarná výchova či informatika. Vytvorili prírodnú jedlú záhradu na Dolnočermánskej 9 v Nitre, kde realizujú environmentálne programy pre deti a v centre mesta Nitra na Farskej 12 na mieste bývalej čiernej skládky odpadu, ktorá v súčasnosti slúži ako „oáza“, kde ľudia z mesta môžu relaxovať a pozorovať prírodu. OZ CUKETA pravidelne organizuje komunitné festivaly, prednášky, workshopy, diskusie, kurzy.

PONUKA AKTIVÍT:
– spolupráca s deťmi v rámci rôznych tvorivých dielniach, pri športových a ekologických aktivitách
– práca v prírodnej záhrade
– zbieranie, sušenie a konzervovanie rôznych bylín a plodín
– pomoc  pri zdravom a vegánskom varení
– príprava a realizácia komunitných podujatí: workshopy, prednášky, festivalyvýroba tašiek na darčeky

MIESTO REALIZÁCIE:                                                                                    Komunitná záhrada Hidepark, Vodná ul. 4675, Nitra / Vzdelávacie centrum, Dolnočermánska ul. 9,  Nitra

KONTAKT:
Eliška Běhalková, elbehalek@gmail.com, +421 902 693 647

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH
Pribinovo nám. č.3, Nitra, www. leustach.com


O NÁS:
OZ sa venuje  záchrane a rekonštrukčným prácam pri obnove národných kultúrnych pamiatok, hlavne hradov.

PONUKA AKTIVÍT:
– aktivity zamerané na  pomoc pri archeologickom výskume
– pomocné murárske práce
– prípravné práce na obnovu vybraných historických objektov

MIESTO REALIZÁCIE:
hrad Hrušov
max. počet účastníkov:  10 – 15 ľudí

KONTAKT:
PhDr. Jozef Blaho, leustach@gmail.com, +421 905 361 803

Integračné programy pre cudzincov
Integračné programy pre cudzincov