Skip to content
Deti cudzincov v škole

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Deti cudzincov v škole

Deti cudzincov v škole – pomôcky pre pedagógov

Jednou z úloh COMINu je aj vytváranie podpory pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi cudzincov. Práca s deťmi cudzincov má svoje špecifiká a našou snahou je upriamiť pozornosť na informácie a metodiky, ktoré im môžu pomôcť.

Materiálny na stiahnutie

Desatoro pre školy – na čo nezabúdať pri vzdelávaní detí cudzincov

Ďalšie informácie o vzdelávaní detí cudzincov nájdete na stránke Kapacity.sk.