Skip to content
Miesto prvého kontaktu

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Miesto prvého kontaktu
Miesto prvého kontaktu

Miesto prvého kontaktu

Miesto prvého kontaktu je určené pre cudzincov pracujúcich a študujúcich v Nitre a občanov mesta Nitra. Poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra . Cudzinci tu získajú všetky základné informácie potrebné pre ich pobyt. Miesto prvého kontaktu zároveň slúži aj občanom mesta Nitra na nahlasovanie problémov týkajúcich sa spolužitia s cudzincami v meste.

Otváracie hodiny:

Utorok 9: 00 – 15:00

(prestávka na obed: 12:00 – 13:00)

Piatok 9:00 – 12:00

Telefón: 0911 055 889

V čase mimo otváracích hodín nás môžete kontaktovať prostredníctvom
emailu, kontaktného formulára, lebo nám nechať odkaz na telefóne. V krátkom čase sa Vám ozveme.

Kontaktujte nás

Meno
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Priezvisko
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Email
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Telefónne číslo
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
tešíme sa na vaše otázky
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить