Skip to content
Услуги

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Услуги

Не нашли то, что искали?

имя
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
фамилия
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Эл. почта
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
номер телефона
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
сообщение
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить
Это поле нужно заполнить