Skip to content
СУБСИДИИ из городского бюджета по направлению КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ.

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

СУБСИДИИ из городского бюджета по направлению КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ.