Skip to main content

podujatie Blue Dot COMIN
Montessori pre deti

2024-05-15-comin-montessori
Kategória:
klub pre deti a mládež
Dates
15. máj 2024 13:30 - 14:30
Miesto konania:
1473/5, Cintorínska, Staré Mesto, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj, Západné Slovensko, 949 01, Slovensko

Podujatie je vhodné pre cudzincov aj Slovákov. Podujatie je vhodné len pre deti.

Zábavno-vzdelávacie aktivity.

Organizátor podujatia: Blue Dot COMIN

Čo je to Montessori?

Montessori je vzdelávacia metóda, ktorá sa zameriava na prirodzené záujmy a aktivity detí namiesto formálnych vyučovacích metód. V Montessori triede sa kladie dôraz na praktické učenie a rozvoj reálnych zručností. Táto metóda zdôrazňuje nezávislosť a považuje deti za prirodzene túžiace po poznatkoch a schopné samostatne iniciovať učenie v dostatočne podporujúcom a dobre pripravenom prostredí.

Montessori metóda sa začala rozvíjať na začiatku 20. storočia talianskou lekárkou Mariou Montessori, ktorá svoje teórie vypracovala prostredníctvom vedeckého experimentovania so svojimi študentmi. Táto metóda sa odvtedy používa na mnohých miestach na celom svete, nielen v súkromných, ale aj verejných školách. Medzi populárne prvky Montessori patria triedy s rôznorodým vekom detí, sloboda študentov (vrátane ich výberu činnosti), dlhé bloky nepretržitého pracovného času, špeciálne školení učitelia a pripravené prostredie. Vedecké štúdie týkajúce sa Montessori metódy sú väčšinou pozitívne, pričom prehľad z roku 2017 uvádza, že existuje „široký dôkaz“ o jej účinnosti. Montessori je filozofiou vzdelávania, ktorá sa môže uplatňovať na deti akéhokoľvek veku. Pomocou špeciálnych učebných materiálov a jedinečného učebného prostredia pomáha Montessori vzdelávanie rozvíjať všetky aspekty dieťaťa.
 
 

 
 

Všetky termíny:

  • 15. máj 2024 13:30 - 14:30
top