Skip to content
O nás

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

O nás

O nás

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Sme centrum na podporu sociálnej inklúzie cudzincov (štátnych príslušníkov z  tretích krajín) a občanov členských štátov EÚ, ktorým bol udelený prechodný alebo trvalý pobyt v SR v Nitre. Pomáhame pri prekonávaní bariér v spolužití občanov a cudzincov. Naším cieľom je zlepšovať spolužitie a znižovať negatívne nálady voči cudzincom v komunite. Poskytujeme služby v rámci Miesta prvého kontaktu cudzincom aj občanom Nitry, sociálno-právne poradenstvo cudzincom a pomoc v krízových situáciách, nízkoprahové jazykové vzdelávanie pre cudzincov prepojené s interkultúrnou orientáciou, ako aj  voľnočasové a dobrovoľnícke programy pre sociálnu inklúziu.

Active-Citizens-Fund-nitra-Logo

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

KOMU POMÁHAME?

Obrátiť sa na nás môžu cudzinci, pre ktorých sa Nitra stala na istý čas druhým domovom, rovnako tak máme dvere otvorené aj pre Nitranov, ktorí potrebujú získať viac informácií a riešiť problémy v súvislosti s migrantmi žijúcimi v našom meste.

komu-pomahame-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

Ľudia

Ľubica Lachká - koordinátorka projektu

Ľubica Lachká

Koordinátorka projektu COMIN

Eva Vargová - kooridnátorka voľnočasových a dobrovoľníckych programov

Eva Vargová

Kooridnátorka voľnočasových a dobrovoľníckych programov

O nás

Ivona Fraňová

Koordinátorka  tvorby strategického plánu

O nás

Nikoleta Kováčová

PR manažérka

Viera Orichová - advokátka - konzultantka právneho poradenstva

Viera Orichová

Advokátka a konzultantka právneho poradenstva