Skip to content
Miesto prvého kontaktu otvorené! (Kurz slovenčiny v plnom prúde)

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Miesto prvého kontaktu otvorené! (Kurz slovenčiny v plnom prúde)