Skip to content
Kontakty

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Kontakty

Užitočné kontakty

Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5, 949 01 Nitra
www.nkn.sk
tel: +421 37 741 43 45
email: nkn@kn.sk

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
www.nitra.sk
tel: +421 37 6502 111 (ústredňa)

Danube compass –Slovakia (Podunajský kompas)
www.danubecompass.sk

Viera Orichová
Advokátka
Hollého 10, Nitra
email: advokatka@orichova.com
tel: +421 910 703 400

MAREENA, občianske združenie
Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
www.mareena.sk
tel: +421 948 113 947
email: info@mareena.sk

Mesto Nitra – Turistické informačné centrum
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
www.nitra.eu
Tel: +421/ 37/ 16 186
email: info@nitra.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty
Tel: +421 37 2440 339
email: Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
Tel: +421-96130-3230
email: ocp.nitra@minv.sk

Migračné informačné centrum IOM
Grösslingová 35 811 09 Bratislava
www.mic.iom.sk
Tel: +421 2 5263 0023, 0850 211 478
Email: mic@iom.int
Skype: MICconsultant
WhatsApp/Viber: +421 908 767 853

EURAXESS Slovakia – informácie a poradenstvo pre výskumníkov
www.euraxess.sk
SAIA,n.o., regionálne pracovisko
UKF, Trieda Andreja Hlinku 1

949 74  Nitra 1
Tel: +421 37 640 81 87

email: saia.nitra@saia.sk

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
tešíme sa na vaše otázky
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 12:00
Utorok: 13:00-15:00