Kontakty

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Kontakty

Užitočné kontakty

Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5, 949 01 Nitra
www.nkn.sk
tel: +421 37 741 43 45
email: nkn@kn.sk

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
www.nitra.sk
tel: +421 37 6502 111 (ústredňa)

Pokoj a dobro, občianske združenie
Samova 4, 949 01 Nitra
www.pokojadobro.eu

Miesto prvého kontaktu: tel: +421 940 529 727, www.comin.sk, email: info@comin.sk

Viera Orichová
Advokátka
Hollého 10, Nitra
email: advokatka@orichova.com
tel: +421 910 703 400

MAREENA, občianske združenie
Lazaretská 32, 811 09 Bratislava
www.mareena.sk
tel: +421 948 113 947
email: info@mareena.sk

Mesto Nitra – Turistické informačné centrum
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
www.nitra.eu
Tel: +421/ 37/ 16 186
email: info@nitra.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty
Tel: +421 37 2440 339
email: Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
Tel: +421-96130-3230
email: ocp.nitra@minv.sk

Migračné informačné centrum IOM
Grösslingová 35 811 09 Bratislava
www.mic.iom.sk
Tel: +421 2 5263 0023, 0850 211 478
Email: mic@iom.int
Skype: MICconsultant
WhatsApp/Viber: +421 908 767 853

Danube compass –Slovakia (Podunajský kompas)
www.danubecompass.sk

EURAXESS Slovakia – informácie a poradenstvo pre výskumníkov
www.euraxess.sk
SAIA,n.o., regionálne pracovisko
UKF, Trieda Andreja Hlinku 1

949 74  Nitra 1
Tel: +421 37 640 81 87

email: saia.nitra@saia.sk

Meno
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Email
Field is required!
Telefónne číslo
Field is required!
tešíme sa na vaše otázky
Field is required!
Field is required!
Utorok: 9.00 – 11:00
Utorok: 12:00-15:00
Piatok: 9:00 – 12:00
SO-NE: zatvorené