Skip to content
The first contact point

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

The first contact point

THE FIRST CONTACT POINT

The First Contact Point opened from 1.10.2019

The First Contact Point is intended for foreigners working and studying in Nitra and citizens of Nitra. It provides services the Client Center on the ground floor of the Municipal Office in Nitra at Štefánikova trieda 60. Foreigners will be provided there with all basic information necessary for their stay in Nitra. The First Contact Point is also a place for citizens to report coexistence problems with foreigners in Nitra. 

Opening hours:

Tuesday: 9 a.m. – 12 a.m., 1 p.m. – 3 p.m.

Friday: 9 a.m. – 12 a.m

Telephone: 0911 055 889

You can use the contact form available, to send your requests.

Tuesday: 9 a.m. – 12 a.m.
Tuesday: 1 p.m. – 3 p.m.
Friday: 9 a.m. – 1 p.m

You can use the contact form available, to send your requests.

Contact Us

First Name
Field is required!
Field is required!
Last Name
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Phone/Mobile
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Tuesday: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.
Tuesday: 12:00 p.m. – 03:00 p.m.
Friday: 09:00 a.m. – 12:00 p.m.