Skip to content

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

plagat-nitra-en

Slovak language course for beginners in NITRA / AUTUMN 2019

Krajské osvetové stredisko - Zelená zasadačka, 1. poschodieFatranská 3, 949 01 Nitra, Slovakia

Prihlásiť sa

Slovak language course for beginners in NITRA / AUTUMN 2019

Slovak language conversation course for beginners will run twice a week for the period of 10 weeks (3th October – 12th December 2019).

Course for beginners will run twice a week: 

– MONDAY 4:30 pm – 5:30 pm

– THURSDAY 5 pm – 6 pm

The course will take place at Krajské osvetové stredisko on Fatranská street 3, Nitra (Nitra-Chrenová)

All applicants are required to take an entry test on 25th September 2019 at 4 pm in Krajské osvetové stredisko on Fatranská street 3, Nitra-Chrenová.

The course is free of charge.

REGISTRATION FORM:

https://docs.google.com/forms/d/1N4iVKF0UlpYcLV1HEXx7D4eHpBCUWgQnRABjP2cRzNg/edit 

In case of any questions, please do not hesitate to contact us at miriama.boselova@mareena.sk

Course organizer: Civic Association Mareena (https://mareena.sk/)