Skip to content
Home

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Home

About us

o-nas-comin-komunitne-centrum-pre-pracovnu-vedomostnu-mobilitu

The main objectives of the Community Center for Work and Knowledge Mobility:

 

  • Support of social inclusion of foreigners – third-country nationals and citizens of EU Member States granted temporary or permanent residence in the Slovak Republic in our city
  • Overcoming barriers in the coexistence of citizens and foreigners and reducing xenophobia in the community
  • Creating a cooperative platform of organizations and individuals with the aim of preparing the strategy of the city of Nitra in the field of social inclusion

Contact Us

First Name
Field is required!
Field is required!
Last Name
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Phone/Mobile
Field is required!
Field is required!
Your message
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Tuesday: 9 a.m. – 12 a.m.
Tuesday: 1 p.m – 3 p.m.