Skip to content
DOTÁCIE z rozpočtu mesta pre oblasť KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

DOTÁCIE z rozpočtu mesta pre oblasť KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL